Gå rett til innhold
<
<
Jonas

Jonas Nordhaug Myhre

Seniorforsker

jonm@norceresearch.no
+47 56 10 78 51
Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Seniorforsker i gruppen for Droner og Autonome Systemer fra høsten 2021. Min forskning er sentrert rundt å kombinere state-of-the-art maskinlæring, dyplæring og maskinsyn med praktiske anvendelser sentrert rundt droner og andre autonome farkoster. Dette inkluderer blandt annet autonom navigering, robust deteksjon av objekter og hindringer, og generell situasjon- og sceneforståelse i tre dimensjoner. I forskningsgruppen jobber vi også med tilgjengeliggjøring av maskinlæring og maskinsyn for industripartner, eksempelvis maskinsyn fra hyperspektrale bilder og sanntidsprosessering av data på droner.

Relevante stikkord for folk med bakgrunn i maskinlæring:

- computer vision, machine learning, deep learning, AI

- generative models, manifold learning, autoencoder

- reinforcement learning

- natural language processing

Jonas Nordhaug Myhre

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Maskinsyn
Maskinlæring

Forskergrupper

Droner og autonome systemer

Mer info om Jonas

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Droner som FKT - bruk av droner som forebyggende tiltak i beitenæringen – NIBIO 2023
Variable Depth Bayesian Neural Networks Using Reversible Jumps – 2022
Automatic detection of the mental foramen for estimating mandibular cortical width in dental panoramic radiographs: the seventh survey of the Tromsø Study (Tromsø7) in 2015-2016 – Journal of International Medical Research 2022
Simpler is Better: Spectral Regularization and Up-Sampling Techniques for Variational Autoencoders – 2022
Clinically relevant features for predicting the severity of surgical site infections – IEEE journal of biomedical and health informatics 2021
In-silico evaluation of glucose regulation using policy gradient reinforcement learning for patients with type 1 diabetes mellitus – Applied Sciences 2020
CONTROLLING BLOOD GLUCOSE LEVELS IN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES USING FITTED Q-ITERATIONS AND FUNCTIONAL FEATURES – 2018
Secant manifold constrained random projections - Improved cluster ensembles – Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks 2018
Density ridge manifold traversal – 2017
Robust clustering using a kNN mode seeking ensemble – Pattern Recognition 2017
Consensus Clustering Using kNN Mode Seeking – 2015
Invertible nonlinear cluster unwrapping – IEEE Workshop on Machine Learning for Signal Processing 2014
Computationally Efficient Exact Calculation of Kernel Density Derivatives – Journal of Signal Processing Systems 2014
MIXTURE WEIGHT INFLUENCE ON KERNEL ENTROPY COMPONENT ANALYSIS AND SEMI-SUPERVISED LEARNING USING THE LASSO – 2012
Se alle publikasjoner på Cristin