Hilmar Mjelde

Hilmar Mjelde

Forsker I
Telefon: +47 56 10 76 30
Epost: himj@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Hilmar Mjelde er statsviter med doktorgrad i sammenlignende politikk (Universitetet i Bergen 2014).

Hans kompetansefelt er politiske partier, politikk i USA, politikk og media, sivilsamfunn, det ytre høyre og radikalisering, og innvandringsdebatt i media. Han er også aktiv som ekspertkommentator innen amerikansk politikk i media.

Metodisk har han kompetanse innen både kvalitative og kvantitative metoder. Se CV for publikasjonsliste per november 2021.