Helmer André Friis

Seniorforsker
Telefon: +47 51 87 52 73
Epost: hefr@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Publikasjoner