Harald Johnsen

Harald Johnsen

Sjefsforsker
Mobil: +47 951 73 353
Epost: hjoh@norceresearch.no
Kontoradresse: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Publikasjoner