Harald Johnsen

Seniorforsker
Mobil: +47 951 73 353
Epost: hjoh@norceresearch.no
Kontoradresse: Sykehusvn 21, 9019 Tromsø, Norway

Publikasjoner