Hans Kjetil Lysgård

Seniorforsker
Epost: hlys@norceresearch.no
Kontoradresse: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Publikasjoner