Håvard Byre

Prosjektingeniør IRIS
Telefon: +47 51 87 52 82
Epost: haby@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway
  • Avdeling
    Energi