Gunleik Sandsmark

Direktør, Ullrigg bore- og brønnsenter
Telefon: +47 51 87 53 45
Epost: gusa@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway
  • Avdeling
    Energi

Aktuelt