Elisabeth Husabø

Elisabeth Husabø

Forsker III
Epost: elhu@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Elisabeth Husabø er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen, Universitet i Oslo og University of Berkeley, California. Hun har lang erfaring som miljøterapeut ved akuttposter i barnevern og psykisk helsevern, og har jobba som kommunepsykolog for barn og unge i Fjell kommune.

Hun skriver nå sin doktorgrad, finansiert av Helse Vest RHF og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (RKBU vest). Prosjektet tar for seg implementering av lav-intensiv kognitiv atferdsterapi i skolen for engstelige ungdom. Hennes PhD er et underprosjekt av den randomiserte kontrollerte studien Lav-intensiv kognitiv atferdsterapi for angstproblemer hos ungdom, som ledes fra RKBU Vest ved NORCE Helse.

Husabø har siden høsten 2014 jobbet ved NORCE helse (tidligere Uni Research Helse). Hun var forskningsassistent og forsker III i forskningsgruppa Stress, helse og rehabilitering. Der var hun også prosjektkoordinator for prosjektet Ny medisinsk vurdering.

Husabø sine interessefelt dekker implementering, folkehelse og klinisk psykologi. Hun er særlig opptatt av forskeres samfunnsansvar som kunnskapsformidlere. Parallelt med studier holdt hun i tre år foredrag for ungdom om sosiale medier, mobbing og selvbevissthet. Hun har også vært ansatt som intern hos et av Norges største kommunikasjonsbyrå, og ønsker å bidra til positiv endring i helsetjenestene.

Aktuelt