Dave Gardner

Senior forretningsutvikler / senior prosjektleder
Telefon: +47 51 87 51 82
Mobil: +47 404 60 090
Epost: daga@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway