Darina Steskal

Darina Steskal

Forsker II
Telefon: +47 56 10 76 31
Epost: dste@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Darina Steskal er forsker II med hovedinteresseområder innenfor helse- og arbeidsøkonomi. Hun har erfaring i empirisk mikroøkonomisk forskning, der hun har i hovedsak arbeidet med kvantitativ analyse av norske registerdata. Hennes nøkkelkompetanser er databehandling, datavisualisering og kausal inferens. Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole fra 2015.