Dag Tore Skilbred

Forsker III Uni Research
Epost: dskr@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112 og 114, 5008 Bergen, Norway