Charla K. Melander Olsen

Førstekonsulent
Telefon: +47 56 10 75 42
Epost: chol@norceresearch.no
Kontoradresse: Jahnebakken 5, 5007 Bergen, Norway
  • Avdeling
    HR & Adm.støtte