Bernt Johansen

Bernt Johansen

Seniorforsker
Mobil: +47 911 68 927
Epost: bejo@norceresearch.no
Kontoradresse: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Aktuelt

Publikasjoner