Aud Irene S. Fjæreide

Prosjektøkonom
Telefon: +47 56 10 72 24
Epost: aufj@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112 og 114, 5008 Bergen, Norway
  • Avdeling
    Økonomi og finans