Arild Johannessen

Daglig leder Biosentrum
Telefon: +47 51 87 52 11
Epost: arjo@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Publikasjoner