Anne Vatland Krøvel

Seniorforsker
Telefon: +47 51 87 51 07
Epost: ankr@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway