Anne Vatland Krøvel

Forsker II
Telefon: +47 51 87 51 07
Mobil: +47 926 04 914
Epost: ankr@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Aktuelt