Anne Gerd Imenes

Seniorforsker
Mobil: +47 472 93 203
Epost: anim@norceresearch.no
Kontoradresse: Tordenskjolds gate 9, 4. etg., 4612 Kristiansand, Norway
  • Avdeling
    Teknologi