Åshild Finnestad

Informasjons- / adm.konsulent
Telefon: +47 51 87 53 10
Epost: asfi@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway
  • Avdeling
    HR & Adm.støtte