OpenLab Drilling

OpenLab Drilling er en en avansert simulator for opplæring og teknologiutvikling innen digital brønnboring av olje- og gassbrønner. Simulatoren tilgjengelig på internett og i våre lokaler hos NORCE i Stavanger.