OpenLab Drilling

OpenLab Drilling er en avansert simulator for opplæring og teknologiutvikling innen digital brønnboring av olje- og gassbrønner. Simulatoren er tilgjengelig på internett og i våre lokaler hos NORCE i Stavanger.