<
<
Bærekraft i NORCE 2020

Bærekraft i NORCE 2020

NORCE har ambisjoner om å levere forskning som bidrar til å flytte Norge og verden i en mer bærekraftig retning.

colourbox.com, Illustrasjon., globe_COLOURBOX39567532, <p>colourbox.com</p>, Nordlige halvkule sett fra verdensromme

Kilde:
colourbox.com

Illustrasjon.

Bærekraft handler om dilemmaer og paradokser vi må ta stilling til som enkeltindivider og forskere, som forskningsinstitutt og som samfunn.

Å ta bærekraftige valg er både et stort, overordnet mål for samfunnsutviklingen og ei rettesnor for individuelle handlinger. Å opptre bærekraftig handler om å avveie motstående hensyn på en kunnskapsbasert måte og anlegge et langsiktig perspektiv som ivaretar hensynet til fremtidige generasjoner.

I praksis vil det ofte innebære å avveie mellom konflikterende mål og ha kunnskap om bærekraftsmessige virkninger i uoversiktlige verdikjeder.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft i vår bærekraftrapport.