Bærekraft i NORCE

NORCE har ambisjoner om å levere forskning som bidrar til å flytte Norge og verden i en mer bærekraftig retning.

Sist oppdatert: 28. sep. 2021

Bærekraft handler om dilemmaer og paradokser vi må ta stilling til som enkeltindivider og forskere, som forskningsinstitutt og som samfunn.

Å ta bærekraftige valg er både et stort, overordnet mål for samfunnsutviklingen og ei rettesnor for individuelle handlinger. Å opptre bærekraftig handler om å avveie motstående hensyn på en kunnskapsbasert måte og anlegge et langsiktig perspektiv som ivaretar hensynet til fremtidige generasjoner.

I praksis vil det ofte innebære å avveie mellom konflikterende mål og ha kunnskap om bærekraftsmessige virkninger i uoversiktlige verdikjeder.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft i vår bærekraftrapport.

NORCE Bærekraftrapport 2020