COLOURBOX12932672

Viktig at fosterforeldre tar hensyn til migrantbarns bakgrunn

Forskere skal undersøke hvordan barn med migrantbakgrunn og deres fosterfamilier skaper et felles hjem, hvor barnet involveres og barnets bakgrunn ivaretas.

FNs barnekonvensjon understreker viktigheten av å ta hensyn til kontinuitet i barnets oppdragelse og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn når barn plasseres utenfor hjemmet.

I nytt prosjekt skal NORCE-forskere følge barn og familier i tre år, for å undersøke hvordan dette ivaretas.

- Dette vil gi kunnskap om barn og fosterfamiliers egne erfaringer og hvordan de navigerer mellom fortid, nåtid og fremtid når ‘hjemmet’ skapes, sier Milfrid Tonheim, forsker i NORCE.

Tema er av stor samfunnsmessig og politisk interesse, noe som for eksempel blir tydelig i den internasjonale kritikken av det norske barnevernet de siste årene. - En del av denne kritikken mot barnevernet kommer fra foreldre og innvandrerorganisasjoner som hevder at ansatte i det norske barnevernet ikke forstår eller tar hensyn til deres kulturelle verdier, praksiser og oppdragelsesstrategier, sier Tonheim.

Prosjekt er ett av prosjektene som får midler fra Norges forskningsråd. Prosjektet ledes av NORCE ved Milfrid Tonheim. Hun er forsker i NORCE og professor i sosialt arbeid ved Høgskulen på Vestlandet. Med seg har hun forsker Marte K. Fylkesnes, RKBU Vest, NORCE. I tillegg samarbeider de med professor Ingrid Höjer og førsteamanuensis Elin Hultman ved Universitetet i Gøteborg og førsteamanuensis Åsa Söderqvist ved Linnéuniversitetet. Førsteamanuensis Ragnhild Hollekim (UiB), forskningskoordinator Line Sørsdal (UiB) og en phd kandidat vil også være knyttet til prosjektet.

Disse prosjektene i NORCE Samfunn får tildelinger fra Norges forskningsråd:

Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds
Innstilt beløp: kr. 11 994 000 Velferd, kultur og samfunn (VAM).

Immigrant inclusion in Norway: An analysis of immigrant adaption and native reaction
Innstilt beløp: kr. 11 571 000, Velferd, kultur og samfunn (VAM)

The Electoral Ramifications of Environmental Policy
Innstilt beløp: kr. 11 930 000 Demokrati, styring og fornyelse (DEMOS)

Adapting to a changing society. The case of civil society in the Murmansk region
Innstilt beløp: kr. 5 651 000 Global utvikling (UTENRIKS, Nordområdene)

Liquid hydrogen to decarbonize maritime transport in Norway
Innstilt beløp: kr. 3,7 mill.

I tillegg er NORCE partner på to prosjekter ledet fra Universitetet i Stavanger:
- Local climate change adaptation: from risk governance to securitization strategies? Innstilt beløp: kr. 11 844 000 Demokrati, styring og fornyelse (SAMRISK)
- Caring Futures: Developing New Care Ethics for Technology-mediated Care Practices (QUALITECH) Innstilt beløp: kr. 11 998 000 Helse (HELSEVEL)

Og ett ledet fra Høgskolen på Vestlandet:
Crowdfunding in the Culture Sector: Adoption, Effects and Implications
Innstilt beløp: kr. 8 248 000 Velferd, kultur og Samfunn (KULMEDIA)

EU-prosjekter
NORCE Klima og NORCE Samfunn er også partnere i EU-prosjekt ledet fra Natural Resource Institute i Finland (Arctic Hubs) og i EU-prosjekt ledet av Helmholtz i Kiel (OceanNets).