Helikopterdronene som sniffer seg frem til miljøsynderne i europiske farvann styres av NORCE piloter

NORCE tar miljøsynderne i europeiske farvann

De stuper inn i røyken og bak skipene som krysser Storebælt. Helikopterdronene fra NORCE og partnerne inn i det europeiske prosjektet styrt av European Maritime Safety Agency (EMSA), lar ingen slippe unna. Svovelinnholdet avslører synderne.

- Danmark så langt men over sommeren setter vi kurs sørover mot franske farvann og deretter greske, forteller Nils-Håheim Saers som er prosjektansvarlig i NORCE.

Sniffer røyk fra skipene

Sniffing etter svovel i danskefarvann startet i april i år og jobbene som disse helikopterdronene gjør har vært viet stor oppmerksomhet både i danske og europeiske medier.

NORCE er med her gjennom anbud vi vant sammen med UMS Skeldar og Nordic Unmanned AS. Det er inngått en fire år lang kontrakt til en verdi av 132 millioner kroner.

Alle EMSA-medlemsstater kan bestille "droner med skipsrøyksniffing" fra EMSA, og får den tildelt i tre måneder om gangen.

Hver flydd time er inntekt for NORCE og NORCE har også forskningsoppdrag inne i pakken.

Det ubemannede helikopteret er produsert i Sverige, pilotene er norske og radiostyringen er norskprodusert.

- Det neste for oss i NORCE er å integrere vår programvare NLIVE i drona. Dette skjer i høst, forteller Håheim-Saers.

BBC programmet Click kjørte 1. juli 2019 programmet: Kan teknikken redde planeten? Can Tech Help Sustain Our Planet? - Spol frem til innslaget (13:10) i dette programmet, så får du se et ubemannet helikopter med NORCE på halen, som sniffer seg frem til båtene som slipper unødig mye svovel ut i atmosfæren.

Oppdraget fra European Maritime Safety Agency (EMSA) (engelsk)

Tjenestene er utviklet for å bistå i maritime overvåkingsoperasjoner for å støtte myndighetene i medlemslandense sine kystovervåkingsoppgaver.

Prosjektet "Remote Piloted Aircraft Systems"