COLOURBOX31293061

Unge med spiseforstyrrelser sitter mer stille

Ungdom som har symptomer på spiseforstyrrelser er i mindre fysisk aktivitet. Funn i ny studie tyder på at symptomer på spiseforstyrrelser forverrer en stillesittende hverdag, spesielt hos overvektige ungdommer.

De fleste tidligere studier om sammenhengen mellom spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet har vært opptatt av overdreven fysisk aktivitet. Men symptomer på spiseforstyrrelser kan også knyttes til lavere grad eller fravær av fysisk aktivitet, viser ny studie.

- Det er spesielt overvektig ungdom med symptomer på spiseforstyrrelser som sitter mest stille. Vi må derfor inkludere ungdom med overvekt når vi snakker om spiseforstyrrelser. Det synes som et viktig tiltak for denne gruppen at det blir lagt til rette for mer fysisk aktivitet i skoletiden, samtidig som det også er nødvendig med mer individuelt rettede tiltak for unge med overvekt. Frisklivtilbud i kommunen har her en sentral funksjon. Slike tilbud bør gjøres mer tilgjengelige for ungdom, og bør vektlegge arbeid med å fremme motivasjon for livsstilsendring. Vaner knyttet til kosthold og trening kan være vanskelige å bryte, så mange trenger støtte og drahjelp til å ta de første stegene, sier Ove Heradstveit, forsker ved RKBU Vest, NORCE.

Forskerne fant at både gutter og jenter med høy kroppsmasseindeks med symptomer på spiseforstyrrelser var i mindre fysisk aktivitet. Kroppsmasseindeks er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt og indikerer om en person er overvektig, undervektig eller har normal vekt. Formelen er ikke helt eksakt, men passer likevel for de fleste.

Forskerne fant et tydelig to-delt skille blant ungdommene. Ungdom med høy kroppsmasseindeks som hadde symptomer på spisevansker, var i lite fysisk aktivitet. Derimot hang spisevansker sammen med økt fysisk aktivitet blant ungdom med lav kroppsmasseindeks. Spesielt jenter med lav kroppsmasseindeks som hadde symptomer på spiseforstyrrelser, var i mer fysisk aktivitet. Forskere har undersøkt symptomer på spiseforstyrrelser og grad av fysisk aktivitet hos ungdom. De har opplysninger om 10 172 ungdommer i alderen 16 til 19 år fra ung@hordaland-undersøkelsen.

Jentene rapporterte vesentlig flere symptomer på spiseforstyrrelser sammenlignet med gutter, samt færre dager med fysisk aktivitet per uke. Men en svakhet med studien er at forskerne spurte ungdommene om dager med fysisk aktivitet på minst 60 minutter per dag. Det vil si at noen ungdom kan trene regelmessig, men i kortere perioder enn en time. I tillegg har ikke forskerne hatt mulighet til å evaluere kvaliteten på den fysiske aktiviteten.

Men studien viser at selv om det er betydelige kjønnsforskjeller i nivåer av fysisk aktivitet og symptomer på spiseforstyrrelser i et generelt utvalg av ungdommer, er det sammenhengen mellom symptomer på spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet like for gutter og jenter.

- Når det gjelder gruppen av unge med lav kroppsmasseindeks og høye nivåer av trening, er dette også en risikogruppe vi bør være oppmerksomme på. Vi vet at særlig høye nivåer av trening, i lag med symptomer på spisevansker, kan være et tidlig tegn på en spiseforstyrrelse. Det er derfor viktig å fange opp ungdom med slike symptomer og å vurdere behovet for å søke hjelp fra psykisk helsevern, legger Heradstveit til.
Les også: Unge med spiseforstyrrelser sitter mer stille (NRK Hordaland, 30.05.19)

Kilde:

Heradstveit, O., Holmelid, E., Klundby, H., Søreide, B., Sivertsen, B., & Sand, L. (2019). Associations between symptoms of eating disturbance and frequency of physical activity in a non-clinical, population-based sample of adolescents. Journal of Eating Disorders, 7(1), 9.