Travel nyttårsnatt på legevakten

Mens julaften og julenatt er fredeligere enn en vanlig lørdag, preges nyttårsnatten av skader, rus og psykososiale problemer.

Sist oppdatert: 19. des. 2019

Forsker Hogne Sandvik ved NKLM har sammenlignet bruken av legevakt på julaften og nyttårsaften med en vanlig lørdag (siste lørdag i januar). Julen var relativt fredelig (80 % konsultasjoner av en vanlig lørdag), mens nyttårsnatten var svært travel (243 % av en vanlig lørdag) og preget av mange skader, rus og psykososiale problemer. Nyttårsnatten var det 22 ganger så mange forbrenninger og fem ganger så mange øyeskader som en vanlig lørdag. Dette har trolig sammenheng med bruk av privat fyrverkeri.

Datamaterialet fra studien består av alle elektroniske regningskort fra legevaktleger i perioden 2008–18. Antall konsultasjoner og sykebesøk med ulike diagnoser er registrert for julaften, nyttårsaften og siste lørdag i januar. Disse tre dagene er sammenlignet både på dag, kveld og natt.

Les hele publikasjonen HER