Teknologi og kunnskap i takt med økende digitalisering

Noe av det viktigste i forslagene til digitaliseringstiltak fra den regjeringsoppnevnte Digital21-gruppa er å tenke på tvers av tradisjonelle næringer og organisering, sier teknologidirektør Kristin Flornes i NORCE.

Sist oppdatert: 17. jun. 2019
Ons Flornes Cc