Teknologi fra NORCE skal bidra til energisparing i metallproduksjon

Forskere skal utvikle verktøy som skal gi bedre forståelse og kontroll over elektriske forhold i smelteovner. Dette skal gjøre produksjonsprosessene mer stabil, redusere energiforbruket og redusere klimagassutslipp.

Sist oppdatert: 24. mar. 2022
Publisert 22. mar. 2022
Smelteovn v2
Skisse av en smelteovn for produksjon av (ferro)silisium. (

Illustrasjon: Þorsteinn Hannesson

)

I det indre av ovnene på et smelteverk kan temperaturen være over 2000 °C. Det er derfor svært vanskelig å få gode målinger av tilstanden inne i disse ovnene.

- Vi skal utvikle metoder for å kunne måle hva som skjer inne i ovnene. Deretter skal vi komme med forslag til hvordan ovnene kan bli enklere å drifte og oppnå mer stabile prosesser, sier Vetle Kjær Risinggård, forsker i NORCE.

Dette skal gjøres i et nytt prosjekt der samarbeidspartnerne er Elkem, Eramet, Wacker og Finnfjord. Prosjektet bygger på et tidligere prosjekt med noen av de samme partnerne.

Komplisert og energikrevende

En metallurgisk prosess krever svært mye energi. Design og drift av metallurgiske smelteovner er gradvis blitt bedre basert på industriell erfaring, forskning, moderne prosesstyring og nye og forbedrede målinger. For å utvikle produksjonen, og gjøre den mer bærekraftig og energieffektiv, er det viktig å forstå mer av de kompliserte prosessene som foregår inne i smelteovnen.

- Vi modellerer ulike situasjoner, for eksempel hva som skjer inne i ovnen når temperaturen blir høy. Med denne typen modelleringer må vi vite hvordan det er inne i ovnen. Nå vil vi gå andre veien. Basert på det vi ser på utsiden av ovnene vil vi skille mellom ulike tilstandene inne i ovnene. Da trenger vi flere målemetoder, og det er det vi skal utvikle, sier Risinggård.

I prosjektet bruker forskerne matematisk modellering kombinert med målinger på bakgrunn av det man allerede vet om tilstanden i ovnene.

Viktig konstruksjonsmateriale

Metallurgisk industri dekker alle typer av metallproduksjon. Bransjen er i Norge imidlertid dominert av ferrolegeringer og aluminiumsproduksjon. Dette prosjektet fokuserer på ferrolegeringer, som er nødvendige tilsetninger for å oppnå gode materialegenskaper i stål. Stål er et av de mest anvendte konstruksjonsmaterialene vi omgir oss med, og er sentral til armering for bygg og anlegg, broer, jernbane, skip, biler, offshorekonstruksjoner, med mer. Ferrolegeringer produseres ved å redusere jernmalm sammen med malm som inneholder andre metaller ved hjelp av karbon ved høye temperaturer i en smelteovn.

Identifikasjon og forbedring av elektriske forhold i smelteovner (SAFECI)

Les mer om prosjektet