Oppstart for Climate Futures - skal forutsi og håndtere klimarisiko

VIDEO: Climate Futures skal gi sikrere varsler om ekstreme værhendelser som flom, tørke og styrtregn.

Sist oppdatert: 2. okt. 2020
Publisert 1. okt. 2020

Det nye senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI) startet opp 1. oktober. Climate Futures ledes av NORCE.

Et hovedmål for senteret er å produsere nye og innovative løsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover.

Her ligger store muligheter for å utvikle nye løsninger for privat og offentlig sektor. Sju forskningspartnerne er med i SFI-en, og 30 brukerpartnerne fra næringslivet representerer sektorer som landbruk, fornybar energi, katastrofeberedskap, skipsfart, forsikring, finans, risikostyringstjenester, samt offentlige organisasjoner.

- Vi i NORCE og Bjerknessenteret har med oss en strålende gruppe forskningsaktører, bedrifter og offentlige instanser. Vi gleder oss til å hjelpe disse med å håndtere den store risiko som er knyttet til vær og klima, enten det gjelder direkte fenomener som flom og tørke, eller mer overført risiko knyttet til investeringer i andre deler av verden, sier senterleder og klimaforsker Erik Kolstad i NORCE og Bjerknessenteret.

Climate Futures vil blant annet bruke maskinlæring og avansert statistikk for å lage algoritmer som forbedrer kvaliteten på klimavarsler. En nøkkel vil være å styrke kunnskapen om hvordan klimavariabler som nedbør, vind og temperatur samhandler, og å bruke kunnskapen for å utnytte de fysiske modellene bedre.

Dette har i en årrekke blitt bygget opp i Bjerknessenteret, der klimaforskere i NORCE, Universitetet i Bergen, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet samarbeider.

Forskningspartnere i Climate Futures:

NHH / SNF, Universitetet i Bergen, Norsk regnesentral, Meteorologisk institutt, Statistisk sentralbyrå og Nansensenteret.

Bedrifter og offentlige instanser i Climate Futures:

BKK, Golden Ocean, Gartnerhallen, Graminor, Miljødirektoratet, StormGeo, Agder Energi, Tryg Norge, Norges Bondelag, KLP, G2 Ocean, Safetec, Statkraft, Norsk Landbruksrådgiving Ås, Vestland fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, 10 fylkesmenn og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).