Bente 1

Søvnen blir ikke bedre selv om angsten går ned

Tidligere har man antatt at om man hjalp unge med angst-plager og de fikk mer kontroll over engstelse, grubling og bekymringer, så ville eventuelle søvnplager også bli bedre. Ny forskning viser at dette ikke er tilfelle og at man også må spesifikt hjelpe de unge med søvnproblemene.

- Søvn er helt avgjørende for å fungere i dagliglivet, sier psykolog og forsker Bente Storm Mowatt Haugland ved RKBU Vest.

Hun har nylig publisert en artikkel om søvnproblemer hos ungdomsskolelever som sliter med angst og depresjon.

Dette er et samarbeid mellom forskere fra RKBU, UiB, Modum Bad, Sørlandet sykehus, Macquire University i Sydney, samt Stavanger og Haukeland Universitetssykehus.

- Mange ungdommer har søvnproblemer, men ungdommer med angst og depresjon ser ut til å ha større risiko enn øvrig ungdom for å få søvnproblemer, sier Haugland. Sannsynligvis er det en gjensidig påvirkning mellom angst, depresjon og søvnplager.

Les også: Ungdom som får et 15 timers tiltak med kognitiv atferdsterapi i skoletiden, opplever mindre angst og symptomer på depresjon.

Det er ungdom i alderen 12-16 år som har deltatt i mestringsgrupper på ungdomsskolen i et større, pågående forskningsprosjekt. Ungdommer som ble inkludert i studien rapporterer om høye nivåer av angst og depresjon, men ikke nødvendigvis høye nok til å innfri en diagnose.

Løser ikke seg selv

Hun er nå opptatt av at de som behandler ungdom med angstplager også må være observante på søvnproblemene, ettersom hun og kollegaer gjennom studiet har funnet ut at søvnen ikke automatisk blir bedre som en følge av angstbehandling.

- Man skulle jo tro søvnvanskene løste seg selv ettersom når man lærer å mestre angsten blir man roligere, mindre bekymret og greier å mestre egne følelser bedre , men vi har funnet ut at det er nødvendig å jobbe direkte med søvnen i tillegg, sier Haugland.

Les også: 9 av 10 unge som ble rekruttert til angsthjelp på skolen, oppfylte diagnosekriterier.

Man skulle jo tro søvnvanskene løste seg selv ettersom når man lærer å mestre angsten blir man roligere og mindre bekymret.
– Forsker Bente Storm Mowatt Haugland

Motivasjon og overskudd for å jobbe med angsten

Angst er blant de hyppigste psykiske lidelser hos barn og unge. Ca 20% av ungdom rapporterer om betydelige angstsymptomer. For ca 6, 5 % av barn og unge er dette så omfattende at de tilfredsstiller kriterier for en angstlidelse, mens 2, 6 % har depresjonslidelser. For ungdommene som er med i studien ble forskerne overrasket over hvor mange som hadde så mye angst og depressive plager at de kvalifiserte for diagnoser.

Hvorfor er dere opptatt av søvnen til disse ungdommene?

- Ungdom må være motivert og ha overskudd for å kunne jobbe med angstproblemer. Det får de ikke av å sove dårlig. Sannsynligvis vil dårlig søvn forsterke angstproblemene, og også gjøre det vanskeligere å delta i behandling for å mestre angsten.

En sentral del av behandlingen for angst innebærer at ungdommene utfordrer og møter det de er redde for.

Man skal ha litt pågangsmot for å gjøre dette. Å stå i det kan bli for tøft om søvnproblemene er omfattende.

Det er tre hovedtyper av angstlidelser hos barn og unge. Generalisert angst, sosial angst og separasjonsangst. Man kan ha flere angstlidelser samtidig.

Hva er ungdommene redde for?

- Mange er redde for å bli evaluert, snakke høyt i klassen, ha fremføringer på skolen og gjøre noe som man får oppmerksomhet fra andre. Noen bekymrer seg over fremtiden, mulige katastrofer, vonde ting som kan skje og sykdom, sier Haugland.

Resultatene og artikkelen kommer fra et pågående forskningsprosjekt som er finansiert av Forskningsrådet, Regionalt forskningsfond på Vestlandet, Oslofjordfondet, Helsedirektoratet og RKBU Vest samt institusjonene hvor forskerne som deltar er ansatt.

Overraskende funn

Hvordan er det å jobbe med dette?

- Det er spennende og veldig meningsfullt, sier Haugland.

Har det vært noen overraskelser underveis i prosjektet?

- Det må være at ungdommene rapporterte om såpass høye nivå av angst. I tillegg at så mange hadde betydelige depresjonsplager og også den høye andelen som hadde søvnvansker. Her hadde vi nok trodd at tallene var litt lavere. Det andre er at såpass få av ungdommene som vi møtte i det skolebaserte tiltaket hadde fått helsehjelp andre steder. Det var litt urovekkende egentlig og betyr at det sannsynligvis er mange ungdommer som plages med angst - som det faktisk er mulig å få hjelp for, men hjelpen er ikke tilstede i skolen eller andre steder hvor ungdommene befinner seg, sier Haugland.

Kan hemme utvikling

God søvn er viktig for behandlingen av angst.

Uten hjelp kan symptomene på angst og depresjon gå over i mer alvorlige lidelser. Den er også en fare for at angstplagene kan vedvare til voksen alder. Det tredje er at angst kan være hemmende for utviklingen deres. Hvis du ikke tør å snakke med noen i friminuttene eller ta buss, gå i butikk, delta i fritidsaktiviteter eller rekke opp hånden på skolen vil det hemme utviklingen din, sier Haugland.

Forsker Mari Hysing er medforfatter av studien, og er ekspert på søvnvansker hos barn og unge. Hun sier tiltak for å bedre søvnen bør innføres ved behov.

Hvis man skal behandle søvnproblemene isolert, hvordan vil man gjøre det da?

- Resultatene tyder på at det er viktig å sette søkelys på behandling av søvnvansker når dette forekommer samtidig med angst. Dette kan gjerne gjøres gjennom å innlemme søvnkartlegging og søvntiltak i angstbehandling for de som har behov for dette. Hvilke spesifikke behandlingsmetoder som er aktuelle vil da basere seg på en grundig kartlegging av søvn for det enkelte barn. For noen vil fokuset kunne være behandling av insomnisymptomer, kort søvntid, mareritt eller andre søvnvansker sier Hysing.

Mange er redde for å bli evaluert, snakke høyt i klassen, ha fremføringer på skolen og gjøre noe som man får oppmerksomhet fra andre. Noen bekymrer seg over fremtiden, mulige katastrofer, vonde ting som kan skje og sykdom
– Forsker Bente Storm Mowatt Haugland
Bente SM Haugland
Forsker Bente Storm Mowatt Haugland