Små kommuner har størst legevaktbelastning

Ny rapport fra ekspertgruppe, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, skal bidra til kunnskapsbaserte tiltak for en mer bærekraftig legevaktordning.

Sist oppdatert: 14. des. 2021

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har bidratt med datamateriale, rapporter og vitenskapelige publikasjoner, blant annet fra Nasjonalt legevaktregister, Årsstatistikk for legevakt, og Fastlegers tidsbruk.

Rapporten bekrefter at den totale arbeidsbelastningen for fastlegene på dagtid og legevakt øker, som igjen forsterker rekrutterings- og stabilitetsproblemene i fastlegeordningen.

Fastleger i små distrikter har større vaktbelastning, mens en større andel av fastlegene i større distrikter gir bort vaktene i legevakt. Legen er alene på vakt ved over enn en tredel av legevaktene, og over en tredel av legevaktene har mer enn en times reisevei til sykehus.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttaler at Helse- og omsorgsdepartementet nå vil arbeide videre med både kortsiktige og langsiktige tiltak, sammen med Helsedirektoratet og i tett dialog med KS og Legeforeningen.

Se hele rapporten her