Slutt for EVA – nå overtar INES

Klimaforskerne i NORCE og Bjerknessenteret tar farvel med EVA, og fortsetter viktig utvikling av den norske jordsystemmodellen i infrastrukturprosjektet INES.

Trond Dokken Klima Paraply
Klimadirektør Trond Dokken i NORCE. (Foto: Andreas R. Graven)

75 millioners-prosjektet Infrastructure for Norwegian Earth System modelling (INES) ruller i gang med NORCE og Mats Bentsen som prosjektleder.

Nå kan bergensmiljøet og Norge for øvrig befeste sin sterke posisjon innen klimamodellering.

Oppgraderingen av jordsystemmodellen NorESM er svært viktig både med tanke på å kunne levere det ypperste av klimakunnskap i årene framover, og for å generere fremtidige forskningsprosjekter.

– Nå handler det om utvikling og programmering, nærmere bestemt å gjøre modellen «state of the art» slik at vi kan levere enda bedre simuleringer av fremtidens klima, sier klimadirektør Trond Dokken i NORCE.

Dokken legger ikke skjul på betydningen jordsystemmodellen har hatt - og fortsatt vil ha i årene fremover.

– Den norske jordsystemmodellen er et viktig verktøy som har gitt oss høy status i klimaforskningen, blant annet ved å levere modellsimuleringer som inngår som grunnlag for det internasjonale klimapanelet (IPCC) sine rapporter. Nå får vi utviklet ny funksjonalitet og forbedret oppløsning som gir håp om mer realistiske simuleringer, sier Dokken.

Denne uken tok forskerne først farvel med EVA, som har finansiert NorESM modellen de siste 3-4 årene. Og torsdag 13. september var det kick off for INES. Her var INES-prosjektleder NORCE og andre partnerne i prosjektet samlet: Universitetet i Bergen, Nansensenteret, Meteorologisk Institutt, Universitetet i Oslo og Norsk institutt for luftforskning.

– Driften av det nasjonale modelleringsverktøyet, den norske jordsystemmodellen, er selve grunnsteinen i bjerknessamarbeidet. Gjennom å ha et eget modelleringssystem, har vi blitt relevante i mange sammenhenger, gitt hele det norske klimamiljøet en verdifull inngangsbillett, og kunnet vokse gjennom det, sier Dokken.

– I en oppgradering av NorESM kan vi levere på klimasystemer over hele kloden, vi er relevante for all type klimaforskning fra Arktis til tropiske strøk.

I oktober slippes en rapport på 1,5-gradersmålet, der har vi gjort modellkjøringer på hva slags karbonscenarier man må innfri for å klare et slikt mål, sier Dokken,

Dokken påpeker også at jordsystemmodellen har bidratt til å generere en rekke forskningsprosjekter med norske forskningsinstitusjoner, til en verdi av cirka 1000 millioner fra EU-prosjekter og rundt 335 millioner finansiert fra Forskningsrådet. Finansieringen i INES fremover vil vare i 3,5 år og Dokken varsler en ny runde med infrastruktursøknader for å holde utviklingen gående.

­– Man vil jo prøve en fase 2-søknad på infrastruktur, vi trenger en stadig utvikling av NorESM, sier Dokken.