COLOURBOX27801503

Skolene setter livet på timeplanen

Tema for årets Verdensdagen for psykisk helse er "Gi tid". Ved å bruke tid på å se barn og unge rundt oss kan vi lettere fange opp dem som har det vanskelig.

Den internasjonale dagen for psykisk helse er 10. oktober. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og bidra til at det blir mindre skam rundt psykiske utfordringer og at det skal bli lettere å dele tanker med andre.

Det finnes barn og unge som strever på ulike måter. Det kan være på skolen eller hjemme. Vi snakker for sjelden med barn og unge vi er bekymret for. Årsakene til dette kan være at vi er usikre på hva vi skal gjøre, enten en jobber i skolen eller er omsorgsperson. Ved å ta seg tid til å se dem- gi dem tid til å fortelle, kan vi få innsikt i hva som skjer i livene deres. På denne måten kan vi faktisk bidra til å forebygge psykiske helseproblemer, herunder selvmord og selvskading.

«Livet på timeplanen»

RVTS Vest har utviklet programmet «Livet på timeplanen», i samarbeid med RKBU Vest, NORCE. Dette er et opplæringsprogram for skolepersonell, skolehelsetjenesten og skoleledelsen. I tillegg kan nettsiden være nyttig for alle som trenger mer kunnskap om forebygging av selvmord og selvskading. Her finner du konkrete råd om hva som kan gjøres dersom du er bekymret. I tillegg finner du filmer, relevante nettsider, lenke til krisehjelpssider, informasjon om barn og unge som etterlatte, selvmord og smitte, kultursensitiv selvmordsforebygging m.m.

Les om programmet «Livet på timeplanen»

Økt kunnskap

Som ansatt i skolen er du i posisjon til å fange opp elever som har en vanskelig livssituasjon, endret atferd eller begynnende psykiske helseproblemer, herunder selvskading og selvmordsatferd.

Men du trenger kanskje økt kunnskap om hvordan du skal snakke med elever om vanskelige tema, hvordan følge opp og hvem du skal kontakte dersom den unge sliter.

Det kan være flere grunner til at du som omsorgsperson blir bekymret for barnet ditt. En bekymring kan vokse over tid eller komme fordi du har en mistanke om at noe har skjedd. Det er ikke uvanlig at barn unngår å fortelle om hva som plager dem eller hva de har vært utsatt for. Foreldre kan oppleve fortvilelse, frustrasjon og sinne når kontakten med sitt eget barn ikke skaper trygghet og gir oppklaring i en bekymring man kjenner på. Følelsen av maktesløshet som foreldre kan være vond.


Les mer om Verdensdagen for psykisk helse