Skilsmissebarn med delt bosted har minst helseplager

Ungdom med delt bosted etter foreldrenes skilsmisse har mindre helseplager enn ungdom som bor mest hos en enslig forelder eller i en stefamilie.

Sist oppdatert: 10. feb. 2020
Publisert 10. feb. 2020

Ungdom med delt bosted oppgir heller ikke mer helseplager enn ungdom som bor med to foreldre som ikke er skilt.

Forskerne har tidligere funnet at ungdom med delt bosted etter foreldrenes skilsmisse har lavere nivå av psykiske plager. I ny studie finner de samme mønsteret for helseplager som hodepine, nakkesmerter og svimmelhet.

Søskens betydning

Videre finner de at uavhengig av hvilke foreldre ungdommene bor med, var tilstedeværelsen av biologiske søsken assosiert med mindre helseplager. Å bo med stesøsken, henger sammen med høyere nivåer av helseplager, men kun hos jenter.

Les også: Delt bosted best for skilsmissebarn (NRK Vestland, 09.02.2020)

- En tolkning av funnene kan være at biologiske søsken kan gi kontinuitet gjennom skilsmisseprosessen, og beskytte mot noe av det stresset som en skilsmisse ofte medfører. Introduksjonen av stesøsken kan for noen medføre at roller og forventninger i familien blir uklare, noe som kanskje påvirker jenter mer enn gutter, sier Sondre Aasen Nilsen, forsker i RKBU Vest, NORCE og hovedforfatter bak studien.

Han understreker at funnene er på gruppenivå, og at mange også kan oppleve positive bånd til stesøsken.

COLOURBOX9458837
Helseplager hos skilsmissebarn henger sammen med både bostedsordning og hvilke søsken de bor sammen med. (

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

)

Få studier har inkludert søsken

Tidligere studier har i hovedsak definert familier ut i fra hvilke foreldre barn og unge bor med. Det nye med denne studien er at vi også har tatt høyde for hvilke søsken som er tilstede i husholdningene. Svært få studier har søsken med i analysene sine.

- At helseplagene ikke bare henger sammen med bostedsordning, men også tilstedeværelsen av biologiske søsken og stesøsken, viser at det er viktig å inkludere informasjon om søsken, sier Nilsen.

Det har vært en stor økning i familier som velger delt bosted i Norge de siste 20 årene. Selv om flere er positive til denne utviklingen, har det også blitt påpekt at delt bosted kan være stressende for barn og unge.

Tilgang til flere ressurser

-Resultatene er generelt i tråd med tidligere studier som finner at ungdommer med delt bosted rapporterer noe mindre psykiske og helserelaterte plager enn ungdommer i andre bostedsordninger etter en skilsmisse. Dette funnet forklares ofte med at delt bosted øker barnas tilgang til begge foreldrenes ressurser, og at det kan medføre en mer likeverdig fordeling av omsorgsoppgaver mellom foreldre, forteller Nilsen.

Stor norsk studie

I ung@hordaland undersøkelsen, ved RKBU Vest, NORCE, svarte ble omlag 8000 ungdommer i alder 16 – 19 år på spørsmål bosituasjon og foreldrenes utdanning og økonomiske ressurser. Helseplager som svimmelhet, magesmerter, og smerter i rygg, nakke og skuldre, ble også kartlagt.

Nilsen og forskerkollegaene hans har nylig publisert resultatene i en artikkel i det internasjonale tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.