SFI-en DigiWells ledes av NORCE - skal sikre økt lønnsomhet og redusert karbonutslipp

SFI-en DigiWells skal utvikle kunnskap og digitale løsninger som vil bidra til en konkurransedyktig Norsk kontinentalsokkel (NCS). Forskningen skal sikre økt lønnsomhet med samtidig reduserte karbonutslipp.

Sist oppdatert: 15. jun. 2020
Publisert 12. jun. 2020
Digiwell tilpasset
I den NORCE-ledede SFI-en DigiWells skal forskere og industripartnere utvikle mer effektiv boring av olje- og gassbrønner gjennom økt digitalisering og automatisering.


Forskningsrådet delte ut to milliarder til 22 sentre fredag 12. juni, NORCE fikk to sentre og er med på fire andre.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å få i gang senteret. Rystad rapporten som ble overlevert til NFR tidligere i år viser at petroleumsforskning er svært lønnsomt. Dette SFI-initiativet følger også opp Konkraft rapporten fra 2018 som sterkt anbefalte samarbeid mellom ulike aktører på Norsk Kontinentalsokkel for å sikre konkurransekraft ved å utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger, sier Erlend Vefring som vil lede arbeidet i SFI-senteret DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint.

Oppstart av SFI-senteret DigiWells gir oss mulighet til å utvikle nye og innovative løsninger som også sørger for lavere utslipp. Jeg er stolt over at vi har så mange dyktige forskere som gjør at vi har lykkes i den skarpe konkurransen om SFI sentre. Med initiativet har vi klart å samle et stort industrielt cluster sammen med en rekke framragende universitetsmiljø nasjonalt og internasjonalt, sier Aina M. Berg, konserndirektør NORCE Energi.

Digitalisering

SFI-senteret DigiWells vil utnytte mulighetene som åpner seg med økt bruk av nye digitaliserte løsninger. Tverrfaglige og digitaliserte arbeidsprosesser vil bli utviklet for planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner. Dette vil inkludere utvikling av løsninger for beslutnings støtte og automatiserte og autonome operasjoner.

Mer effektive brønner vil optimalisere ressursutnyttelsen på NCS, noe som gir lavere kostnader per fat (høy verdiskaping), redusert risiko (sikker drift) og redusert miljøpåvirkning (lavere karbonutslipp for hver produsert enhet).

Forskningspartnere er:

NORCE, Universitetet i Stavanger, NTNU, Universitetet i Bergen, University of Texas at Austin, Stanford University, TU Clausthal og UPV EHU.

SFI-senteret DigiWells sine forskningspartnere har ledende kompetanse og ferdigheter innen petroleumsteknologi og boring og brønnkonstruksjon, så vel som dyp kunnskap innen digitalisering, maskinlæring og automatisering, inkludert programvareprototyping og kommersiell utvikling. Infrastruktur for å eksperimentere og teste ut løsninger er på plass med ULLRIGG og laboratoriefasilitetene i OpenLab Drilling, eid av NORCE.