Seilbøyen på krilltokt blant delfiner og isfjell

SE BILDENE: Den selvgående superforskeren gyver løs på oppgavene, og navigerer som forventet i isødet.

Sist oppdatert: 20. feb. 2020
Publisert 29. jan. 2019

Forskningsskipet «Kronprins Haakon» dro i desember ut Byfjorden i Bergen med Seilbøyen om bord. I Punta Arenas i Chile hoppet NORCE-forsker Rune Øyerhamn på og få dager senere var oppdragene i gang.

- Seilbøyen ble satt på vannet 19. januar i Bransfield Strait, sør-øst for Deception Island. Her er det satt ut et transekt med oppankrede bøyer med ekkolodd og ADCP. Seilbøyen går i dette transektet slik at målinger frå de ulike måleplattformene kan sammenlignes, forteller Rune Øyerhamn, som gir rapport fra Antarktis.

Utfører mange oppgaver

Seilbøyen er spesiallaget med en ny payload som kan brukes for å utføre bredbånds ekkoloddmålinger, prosessere data fra målingene og overføre disse via satellitt i nær sanntid.

Det brukes egenutviklede mikrokontrollere og PC med egenutviklet software for kontroll av målesystemet og prosessering av data.

Databehandlingen blir gjort ved hjelp av programvaren LSSS som er utviklet i samarbeid mellom NORCE og Havforskningsinstituttet.

Årelang erfaring fra ulike oppdrag med innhenting av data, bygging av bøyer som ble sluppet fra fly og som seilte på havet og isen, er noe av bakgrunnen for Seilbøyens eksistens.

Tett program

Seilbøyens oppgaver i Sørishavet omfattes av flere områder.

- Utenfor Sør-Orknøyene kjørte vi et tett program med transekt og stasjonar (CTD, vassprøvar og trål). Her ser dere den oppgåtte og planlagt ruta, og vi er nå ved stasjon P09 og går videre til Sør-Georgia etterpå, og så tilbake til Bransfield Strait før vi avslutter toktet.

Og Rune kan fortelle at Seilbøyen leverer.

- Den fungerer bra, og navigerer som forventet. Jeg prøver å passe på at den ikke treffer isfjell.

Seilbøyen og Runes oppdrag er flere - og for flere oppdragsgivere.

- Seilbøyen er utstyrt med bredbåndsekkolodd for å måle på krill i et oppdrag for Aker Biomarine. Målet er å demonstrere at Seilbøyen kan være et verktøy for å bistå krillfisket - samtidig som vi kan samle inn flere måledata på krill og sikre bedre forvaltning av ressursen.

Men ikke bare krill. Rune skal bistå Havforskningsinstituttet med utsetting av oppankrede akustiske målestasjoner og i tillegg hjelpe til med analyse av ekkoloddata.

- De akustiske dataene kommer også til å bli brukt i arbeidet med doktorgradsprosjektet mitt. I dette prosjektet jobber jeg med bredbånds ekkolodd og hvordan disse skal brukes på autonome overflatefarkoster, slik som for eksempel Seilbøyen.

Høydepunkt og hard kost

For forskeren som er på sitt første lengre havtokt, var møtet med stormen i Drake Passage ikke særlig god.

- Det gikk delvis utover utstyr og inventar, men det blir fikset. Det var mye arbeid som skulle gjøres med forberedelser av eksperimenter, og kombinert med stormen i Drake Passage kunne det være litt hard kost for enkelte. Men etter dette har vi hatt det rolig og fint, kun et par innslag av uvær innimellom, sier han.

Et høydepunkt var å komme ned til øyene i området rundt Bransfield Strait, et område med mye historie og med et landskap som er betydelig ulikt det Øyerhamn er vant med.

- Det er en kombinasjon av bratte fjell, isbreer som ender brått i sjøen og flytende isfjell i alle størrelser, ofte med pingviner som sitter oppå. I tillegg er båten bra og folkene her veldig trivelege, og jeg holder på med mye faglig interessant, sier Øyerhamn.

Det er et rikt dyreliv og så langt har NORCE-forskeren sett delfiner, Commersondelfiner eller Pandadelfiner som de også kalles, pingviner, hval og sel. I tillegg til mye sjøfugl. Tettheten på dyr varierer i fra område til område, og er avhengig av hvor det er mest krill.