Regionale ringvirkninger fra Goliat

Utbyggingen og driften av Goliat-feltet utenfor Finnmark har gitt store samfunnsmessige og økonomiske ringvirkninger, både regionalt og nasjonalt.

Sist oppdatert: 1. okt. 2019
Publisert 25. apr. 2019
Goliat
I utbyggingsfasen var nærmere 30 000 personer engasjert i prosjektet i form av direkte sysselsetting, leverandørsysselsetting samt konsumvirkninger. (Foto: Vår Energi)

Forskere i NORCE har lagt fram sluttrapporten fra et forskningsprosjekt om regionale ringvirkninger av Goliat-prosjektet og Vår Energis tilstedeværelse i Nord-Norge.

I utbyggingsfasen var nærmere 30 000 personer engasjert i prosjektet i form av direkte sysselsetting, leverandørsysselsetting samt konsumvirkninger. I Nord-Norge var det totalt 460 sysselsatte i utbyggingsfasen. Leveranser fra Nord-Norge utgjorde i denne perioden 1,6 milliarder norske kroner, hvorav 85 % var fra Finnmark.

I driftsfasen av Goliat har 1212 personer årlig arbeidet med feltet. Norske leverandører er konkurransedyktige og har om lag 85 % av leveransene til drift av Goliat.

Det utgjør 1,5 milliarder norske kroner, av totalt 1,75 milliarder. Ringvirkninger av driftsfasen genererer 500 sysselsatte pr år i Troms og Finnmark.

Goliat-rapporten

Les hele sluttrapporten om regionale ringvirkninger fra utbyggings- og driftsfasen av Goliat.

NORCE rapport 6-2019.

Sluttrapporten fra forskningsprosjektet om regionale ringvirkninger fra utbyggings- og driftsfase av Goliat peker på brede økonomiske og samfunnsmessige ringvirkninger både nasjonalt og regionalt.

Forskningsprosjektet har dokumentert de regionale utviklingsprosessene som er igangsatt som en følge av Vår Energis virksomhet i Nord-Norge. Analysen viser at innovasjonssystemet lokalt stimuleres, både når det gjelder kunnskapsprodusenter og bedrifter.

Aktører i regionen tar del i oppdrag, og enkeltbedrifter vokser og oppgraderer sin kompetanse og utvikler sitt innovasjonspotensial.

Les mer:

Goliat-feltet gir jobb til 1.212 i Norge hvert år (E24)

Ringvirkningene av Goliat-etableringen større enn forventet: Gir nær 500 årsverk (iFinnmark Pluss)

Større ringvirkninger fra Goliat enn forventet (PetroArctic)