PolarRES: Undersøker fremtidens klima i polare områder

Det nye EU-prosjektet, som koordineres av NORCE, vil bidra med viktig kunnskap til EUs strategi for klimatilpasninger.

Sist oppdatert: 7. okt. 2021
Palmer2 Rothera Svein Østerhus
Antarktis - motiv i nærheten av britiske basen Rothera på den antarktiske halvøy. (Foto: Svein Østerhus, NORCE)

De polare regionene spiller en avgjørende rolle for å balansere det globale klimaet - med polene som varmes opp mye raskere enn resten av verden. Likevel har klimaprognoser for de polare regionene fortsatt betydelige usikkerheter.

Dette hindrer innsatsen for å dempe klimaendringene og håndtere effektene vi ser allerede i dag – ikke bare i polarområdene, men også i Europa og verden for øvrig.

PolarRES er finansiert av EUs program Horisont 2020, og vil arbeide for å gjøre klimaprognoser i polarområdene mer pålitelige.

– Både Arktis og Antarktis gjennomgår dramatiske endringer. Det er et veldig stort behov for å forstå omfanget av endringene, og klimaprosessene som forårsaker dem. PolarRES vil oppnå nettopp dette, samt gi sikrere informasjon om det fremtidige klimaet i polarregionene, sier klimaforsker Priscilla Mooney i NORCE, og Bjerknessenteret.

– Dette vil gi lokalsamfunn i disse regionene, og i samfunnet generelt, muligheten til å tilpasse seg de fremtidige endringene, legger Mooney til.

Forskningsresultater fra PolarRES vil bidra med viktig kunnskap til EUs strategi for klimatilpasninger.

Priscilla NORCE logo web
Priscilla Mooney er klimaforsker i NORCE, og Bjerknessenteret. Hun leder også den internasjonale gruppen av forskere i PolarRES. (Foto: Andreas R. Graven, NORCE)

I løpet av de neste fire årene vil prosjektet oppnå ny kunnskap om polare prosesser med en såkalt "storylines approach". Forskerne vil undersøke hvordan klimaendringer i polare strøk påvirker boreale skogbranner og tining av permafrosten. Hvis gammel permafrost tiner, vil flere klimagasser slippes ut i atmosfæren, noe som ytterligere bidrar til en varmere verden.

– Internasjonalt samarbeid er nøkkelen for å vurdere påvirkningen av klimaet i polarområdene. Det krever et bredt spekter av kompetanse og infrastruktur, og det er derfor viktig å samle ledende eksperter fra hele verden for å løse dette problemet, sier Priscilla Mooney, som leder gruppen av internasjonale forskere.

PolarRES samler forskere fra EU, Kina, Japan, Russland, Norge, Storbritannia, Ukraina og USA.

I prosjektet vil forskerne ikke bare studere klimaet i polarområdene, men alt som påvirker det i global skala. Prosjektet vil dra nytte av banebrytende numeriske modeller og avanserte satellittbilder fra jordobservasjonsprogrammet til den europeiske romfartsorganisasjonen, ESA.

Klimaforskerne Siv Lauvset og Hanna Lee i NORCE vil lede viktige aktiviteter i prosjektet innen havbiogeokjemi og klimapåvirkning, områder der NORCE og Bjerknesenteret tilhører verdens ledende forskningsmiljøer.

PolarRES vil også gi ny innsikt i hvordan fysiske og kjemiske prosesser som er avgjørende for interaksjon mellom atmosfære og havis, kan påvirke det globale klimasystemet.

Redigert av Andreas R. Graven, senior kommunikasjonsrådgiver, NORCE.

PolarRES

Prosjektet mottar 8 millioner EURO, midler fra EUs Horisont 2020 forskningsprogram for perioden 01.09.2021 til 31.08.2025. Avtalen for denne bevilgningen har nummer 101003590. Bevilgningen bidrar inn mot EUs politikk for å støtte overgangen til en mer robust framtid med lavere innhold av karbon i atmosfæren og klimatilpasninger for å oppnå målene i Parisavtalen.

PolarRES hjemmeside

Forskningspartnerne

NORCE er koordinator i PolarRES prosjektet, og jobber sammen med følgende partnere (i alfabetisk rekkefølge): Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum Fur Polar- Und Meeresforschung (DE), Arctik SRL (BE), Danmarks Meteorologiske Institut (DK), Helsingin Yliopisto (FI), Ilmatieteen Laitos (FI), Instytut Problem Matematychnykh Mashyn I System Natsional Noi Akademii Nauk Ukrainy (UA), Lunds Universitet (SE), Meteorologisk Institutt (NO), National Antarctic Scientific Center (UA), Scientific foundation Nansen International Environmental and Remote Sensing Centre (RU), Shanghai Jiao Tong University (CH), Turun Yliopisto (FI), United Kingdom Research and Innovation (UK), Université de Liege (BE), University of Leeds (UK), Universiteit Utrecht (NL).

Følg PolarRES på Twitter