Forskningsdagene 2018

På scene og torg for å fortelle om forskning

Tema for Forskningsdagene 2019 er miljø. Fra 18. september til 29. september deltar NORCE-forskere på ulike arrangement for å fortelle om klimakrise, livet i havet, mikroplast, digitale samfunn, rus og hvorfor vi kaster mat.

Kan løse klimakrisen

Widuramina Sameendranath Amarasinghe er NORCE sin deltaker på Forsker Grand Prix i år. Amarasinghe forsker på karbonfangst og karbonlagring, og skal snakke om hvordan CO2-lagring kan løse klimakrisen. Metoden går ut på å fange karbondioksid (CO2) fra for eksempel sementindustrien eller kullindustrien, for så å lagre det i stedet for å slippe det ut i atmosfæren. Amarasinghe forsker på en løsning som skal gjøre det mulig å fange CO2 fra ett sted, transportere det til et annet sted og lagre det i levende eller gamle oljereservoar, som vi har så mange av i Nordsjøen.

CO2- fangst og lagring er en vei framover. Dersom teknologien blir brukt i stort monn, kan det løse klimakrisen.
– Widuramina Sameendranath Amarasinghe

Les mer om Forsker Grand Prix

Hvor mye mikroplast finnes egentlig rundt oss der vi bor?

I Forskningskampanjen «Jakten på mikroplasten» kan elever i hele landet hjelpe forskerne med å undersøke skole- og nærområder for plast, se etter den "usynlige" mikroplast og registrere funnene. Dette vil gi både elever og forskere verdifull kunnskap om mikroplast i miljøet vi lever i. Forskningskampanjen starter 16. september og varer frem til 16. oktober.

Les mer om Jakten på mikroplasten

Besøk laboratoriet om mikroplast i Sandnes

På dette Forsker i farta-arrangementet kan barn og voksne stikke innom det provisoriske laboratoriet på kjøpesenteret Kvadrat. Ragnhild Wiik fra BI og Anne Vatland Krøvel fra NORCE svarer på spørsmål om mikroplast og lar deg se forskjellen på livet i et rør med organisk avfall og rør som inneholder mikroplast. Du kan møte forskerne på Kvadrat, 18. september kl. 16.30-18.30.

Stand om mikroplast Stavanger

Også på torget i Stavanger sentrum, 21. september kl. 11-15, kan du lære mer om mikroplast. Her møter du forskerne Mari Mæland og Fiona Provan.

Lager bærekraftblomst i Kristiansand

NORCE har også stand på forskningstorget i Kristiansand, 21. september, sammen med Tekna.

- Vi skal lage en blomst av brukte tøybiter sammen med barn og voksne som besøker oss på standen, forteller Hege Indresand.

Forskeren har med hjelp fra venner og kolleger samlet inn tøybiter i fargene til de ulike bærekraftmålene. Disse tøybitene skal hun ha med på stand og de besøkende skal få henge en tøybit opp på veggen, som til slutt skal bli en blomst.

Vi vil snakke med barna og foreldrene om hvilke bærekraftmål som er viktige for dem. Vi håper på denne måten å få dem engasjerte og til å snakke sammen om bærekraft.
– Hege Indresand

Indresand tok sin doktorgrad på overvåking av luftforurensing og har lang erfaring med svevestøv-målinger.

Apokalypse snart – eller regner bekymringen vekk?

Hvordan blir det å leve i Bergen når været forandrer seg som følge av klimaendringene? Kan det virkelig regne enda mer, når det allerede regner over 270 dager i året? I Bergen blir det samtale om hvordan været blir i Bergen i årene fremover, og hvordan vær og årstider har endret seg over tid og hvilke tiltak som må gjøres fra kommunens side for å bekjempe klimaendringene. Klimaforsker og meteorolog, Erik Kolstad, i NORCE, er en av deltakerne i panelet.

Les mer om foredrag & debatt i Bergen

Snakker med unge om klimakrise og rus

På arrangementet Forskningsdagene UNG i Bergen skal ungdommer som går på videregående skole få høre om forskning på klimaendringer og om rus. Forskerne skal snakke om hvorfor det er så vanskelig å bruke kunnskapen vi har om klimaendringer til å treffe gode beslutninger og lage gode planer. Videre skal de unge få svar på om vi kan pumpe opp all oljen og likevel redde kloden. De skal også få med seg litt rusforskning og hvem de kan snakke med dersom de er bekymret for sin egen eller andres rusbruk.

Les hele programmet for Forskningsdagene UNG i Bergen

Roadtrip om matsvinn i Nord

I Nord-Norge drar en gruppe forskere knyttet til Framsenteret på roadtrip og møter skoleklasser og lokalbefolkning. Forsker Tommy Ose fra NORCE i Tromsø er med på årets tur, og han går på scenen både på Senja, i Harstad, Narvik og Tromsø. Tommy Ose forsker blant annet på matsvinn og matkasting, og vil fortelle om årsaker til at mat blir kastet i norske husholdninger. Han har fulgt innbyggere i Tromsø for å kartlegge deres holdninger og praksis rundt mat og matavfall. Alt levende trenger næring, men hvorfor kaster vi så mye av maten vår? Vi skal blant annet se at hvor maten kommer fra har stor betydning for hvordan vi behandler den – hvilken verdi den har for oss.

Vet du forresten hvor maten din kommer ifra, eller hvem som har sørget for å skaffe maten du trenger?
– Tommy Ose

Forsker-standup i Stavanger

På dette arrangementet holder Thierry Baussant innlegg om «Biologisk mangfald i eit vannglass» og Ruth Østgaard Skotnes snakker om «Vårt sårbare, digitale samfunn».

Les mer om Forskar-standup

Night at the aquarium

På Akvariet i Bergen holder forskere korte innlegg om livet i havet. Gro Elin Kjæreng Bjerga skal snakke om havet som et lite utforsket skattekammer. Ingunn Skjelvan forteller om hva havforsuring er og hvordan det påvirker oss.

Jakter på enzymer i havet

I magen din jobber et enzym med å bryte ned proteiner i maten du har spist til mindre byggesteiner som kroppen kan utnytte. Uten disse enzymene kunne vi altså ikke spise; – så viktige er enzymene. Enzymer finnes i alle leverende organismer, også i bakterier. Vi kan utnytte bakterienes måte å lage enzymene på, og dermed produsere de på laboratoriet eller i store fabrikker. Industrielle enzymer kan hjelpe oss med å lage ost, brød og øl, til å fjerne flekker på klærne, rense kontaktlinser, og til å produsere fôr og biodrivstoff. Ofte må vi skreddersy enzymene som brukes. Noen ganger må vi lete etter helt nye enzymer. Havet inneholder et stort men lite utforsket biologisk mangfold som har tilpasset seg unike omgivelser. Har Norges skattekammer, havet, noe mer å tilby enn olje?

Havet blir surere – noe å bli sur for?

Havforsuring blir kalt klimaendringenes onde tvilling, men hvem er egentlig denne tvillingen? Og bor han i nærheten av oss? Lenge så vi oss blinde på havet sin dempende virkning på klimaendringene. Menneskelig aktivitet, som bruk av fossilt brensel og endra bruk av land, fører til store utslipp av karbondioksid til atmosfæren. Heldigvis tar havet opp store deler av denne gassen, og atmosfæren endres mindre enn den ellers ville gjort. Men dette koster og kostnaden kalles havforsuring.

Les mer om Night at the Aquarium