Nyheter

Få innsikt i forskningsresultater og innovasjoner gjennom våre nyhetsartikler.

48480544052 e7aaf87d5b k Haukeland Universitetssykehu 1900
22. sep. 2020

Ny metode skal forbedre nøyaktighet i strålebehandling av kreft

Forskere har utviklet en metode som skal forbedre behandlingspresisjonen for pasienter som skal ha strålebehandling i bekkenregionen.

COLOURBOX22282226
30. jun. 2020

Kan varsle covid-19 og vurdere virkning av smittetiltak

Dykkerbilde GEOMAR 1200px
18. jun. 2020

Havet kan hjelpe oss å redde kloden

17. jun. 2020

Henvendelser til landets største overgrepsmottak halvert

Overgrepsmottakene i Oslo, Bergen og Trondheim har hatt over 50 prosent færre henvendelser i årets fire første måneder, sammenlignet med samme tid i fjor. Det viser en ny undersøkelse som NORCE har gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kolstad web1
12. jun. 2020

NORCE får nytt senter for forskningsdrevet innovasjon: Climate Futures skal varsle klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover

12. jun. 2020

NORCE er med i 7 av 22 sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI

NORCE blir vertskap for to sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til at instituttet er med på fem andre som forskningspartner. Forskningsrådet har i alt tildelt 2 milliarder til 22 SFI-er.

Digiwell tilpasset
12. jun. 2020

SFI-en DigiWells ledes av NORCE - skal sikre økt lønnsomhet og redusert karbonutslipp

Foto Atelier KK Spesialsamlingene ved Ui B
09. jun. 2020

Viktig for nasjonal krafthistorie

COLOURBOX6667362 low
04. jun. 2020

Også eldre med helseproblemer jobber lenger

Alessio 1
04. jun. 2020

Utslipp av mikroplast fra oppdrettsnæringen undersøkt i ny rapport