Nyheter

Få innsikt i forskningsresultater og innovasjoner gjennom våre nyhetsartikler.

10. jul. 2020

De første tallene fra årets luseovervåking er klar

De foreløpige resultatene fra årets overvåking av lakselus på villfisk viser at utvandrende laksesmolt trolig ble negativt påvirket av lakselus i Boknafjorden og Hardangerfjorden. For sjøørret har lakselus trolig negativ effekt i deler av de undersøkte områdene opp til Sør-Trøndelag.

Alessio 1
04. jun. 2020

Utslipp av mikroplast fra oppdrettsnæringen undersøkt i ny rapport

COLOURBOX9459356 low
04. jun. 2020

Foreslår stemmerett for 16-åringer

Eric cayeux
29. mai 2020

Stor praktisk verdi i oljeindustrien

COLOURBOX3848537
26. mai 2020

- CO2 lagring er ett nødvendig klimatiltak

Sundland kleivdal haave 1
23. mai 2020

Vi etablerer North Atlantic Microplastic Centre

Illustrasjon jente 1
22. mai 2020

Barnevernet lar være å samtale med 4 av 10 barn i undersøkelsessaker, viser ny rapport

20. mai 2020

Fiberoptisk kabel gir bedre utnyttelse av ressursene

Vi skal utvikle nye akustiske metoder for bruk av fiberoptisk teknologi i olje- og gassbrønner. Prosjektet til 19 millioner NOK vil gi bedre utnyttelse av brønnene ved å kunne optimalisere oljestrømmen gjennom økt forståelse av det akustiske lydbildet.

COLOURBOX7537240
20. mai 2020

Skal simulere sekulariserende samfunn

Picture1
20. mai 2020

FRIPRO-midler til utvikling av metoder og teknologi for «subsea» allokeringsmåling av gass