Nyheter

Få innsikt i forskningsresultater og innovasjoner gjennom våre nyhetsartikler.

Hav Foto Emil Jeansson
04. des. 2019

Havet er fremdeles et effektivt karbonsluk

Det siste tiåret er det utflating i bruk av kull som har dempet veksten i verdens CO2-utslipp. Samtidig stiger utslipp fra bruk av naturgass. Havet har tatt opp nær en fjerdedel av CO2-utslippene.

Monica Mæland og Arena klynge
08. nov. 2019

Fra oljesøl til kamp mot marin forsøpling

Gutter som slåss COLOURBOX1041712
04. nov. 2019

Unge inspireres av kampsport i sosiale medier

Guribye espegren
31. okt. 2019

– Kommunene ønsker resultatmål som gir et bedre bilde av kvaliteten på integreringsarbeidet

Reve fitjar2
24. okt. 2019

Den smarte veien til spesialisering og vekst i næringslivet

Tannbehandling COLOURBOX560403
18. okt. 2019

Plastfyllinger bidrar i svært liten grad til eksponering for hormonforstyrrende stoff

Laks og dykker Helge Skoglund1
16. okt. 2019

Dette er utviklingen for laks og sjøaure de siste 14 årene på Vestlandet

Svn illustrasjon colourbox10273438
10. okt. 2019

Helsesykepleier og psykolog på videregående skole har en viktig rolle

COLOURBOX5906886
10. okt. 2019

Du vil bare ta vekk den vonde følelsen

COLOURBOX27801503
10. okt. 2019

Skolene setter livet på timeplanen