Oransje sone på skolene skal bidra til tryggere miljø

VIDEO: Noen elever gruer seg til friminuttene fordi de føler seg utrygge - eller ikke har noen å være sammen med. Med oransje sone på skoleplassen er målet et bedre skolemiljø.

Sist oppdatert: 23. sep. 2019
Publisert 23. sep. 2019


Oransje sone er et tiltak i Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd, som drives av RKBU Vest.

I utgangspunktet er en slik sone et tilbud til alle elever, men spesielt til de som føler seg alene, opplever utrygghet - eller ikke helt vet hva de skal gjøre i friminuttene.

- Det er viktig at elevene føler seg trygge ute på skoleplassen. Dessverre er det ikke alltid tilfelle. Oransje sone har til hensikt å forsterke og forbedre innsatsen for at alle barn skal ha det trygt og godt, sier rådgiver Stein Gorseth i RKBU Vest, som er en del av NORCE.

Gorseth understreker samtidig at det er svært viktig at den ordinære inspeksjonen går som planlagt, og ikke blir svekket. Det skal med andre ord være trygt alle steder i skolegården.

På Hop skole (Askøy i Hordaland) er erfaringene med oransje sone gode, forteller lærer Hildegunn M. Andersen:

- Hos oss fungerer oransje sone som en demper, en ventil, som gjør det tryggere og triveligere på skoleplassen. Hit kan det for eksempel komme en 1. klassing som ikke kjenner så mange. Her knyttes kontakter med andre elever, det er et sted de møtes, blir kjent, og så kan de bruke det videre ut i resten av skolegården, sier Andersen.

Stillbilde oransje sone
- Det er viktig at oransje sone blir en naturlig del av skolemiljøet. Her er noen av elevene på Hop skole på Askøy i Hordaland i gang med lek i friminuttet. (Foto: Veronica Helle)

Naturlig del av skolemiljøet

Området som utgjør den oransje sonen på skolen er en del av den ordinære skolegården, og det er lærere eller assistenter til stede hele tiden. De skal være tilgjengelige for kontakt og tilrettelegge for aktiviteter for elevene.

- Det er viktig at oransje sone blir en naturlig del av skolemiljøet på lik linje med andre tiltak. Det skal ikke være et «utstillingsvindu» for elever som ikke har venner eller har problemer, påpeker Gorseth.

Ideen om oransje sone kom fra arbeidet med en aktivitetsplan for et barn som følte seg alene og ikke visste hva han skulle gjøre i friminuttene.

- Vi bestemte at det på et avgrenset område av skolegården alltid skulle være minst en voksen tilstede. Der kunne eleven gå hvis han følte seg alene, ønsket noen å være sammen med eller ønsket voksenkontakt, forteller Gorseth.

Sårbare grupper

En del av bakgrunnen for oransje sone er også at enkelte grupper har en særlig høy risiko for å bli utsatt for mobbing.

Elever med spesielle diagnoser for eksempel innenfor autismespekteret og ADHD er spesielt sårbare.

Skolene har et skjerpet ansvar for elever med spesiell sårbarhet. Oransje sone er derfor også tenkt å være et tilbud til denne gruppen for at de skal få et trygt og godt skolemiljø, påpeker Gorseth i RKBU Vest.