Lærer som rollemodell

Olweusprogrammets nettverk våren 2021

Her finner dere presentasjonen, mobberingen, mobberegler og aktuelle lenker fra vårens nettverk.

Presentasjon fra nettverket

Olweusprogrammets nettverk våren 2021

Mobberingen

Mobberingen

Mobberingen som gruppefenomen

Mobbing som gruppefenomen

Lenker delt på nettverksdagen:

Fagdag 27.oktober 2021, "Hva skaper varig effekt i arbeidet mot mobbing og antisosial atferd i skolen?"

Arrangementet på Facebook

Modulen til fagfornyelsen, passord LK20skolemiljo

"Stopp seksuell trakassering"

Selvmordsforebygging, Livet på timeplanen

Første torsdag i november: International day against violence and bullying at school including cyberbullying (unesco.org)