Iris25

Oljenæringen trenger folk igjen

Fra 2018 til 2022 vil det bli behov for mellom 24-28 000 nye ansettelser i oljenæringen viser nye tall fra NORCE.

Studien er utført av NORCE på vegne av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

I rapporten har NORCE har sett på behovet for arbeidskraft i olje- og gassindustrien i tidsrommet 2018-2022, og konkluderer med at det blir en kraftig økning i antall nyansettelser de kommende årene, skriver Norsk olje & gass på sine nettsider.

I 2016 gjorde IRIS et lignende studium. (IRIS ble i 2018 fusjonert inn i forskningskonsernet NORCE og blir i løpet av året integrert i NORCE). Konklusjonen den gang var at det ville være et behov for brutto 22 000 nyansettelser i tidsrommet 2014-2020.

I den oppdaterte studien ser NORCE frem mot 2022. Ifølge studien har nærmere 48 000 arbeidsplasser i direkte petroleumsbasert virksomhet forsvunnet i de krevende årene som har vært i olje- og gassnæringen. Enkelte av disse skal erstattes. Samtidig har bransjen behov for å ansette nye etter ansatte som går av ved naturlig avgang, som blant annet alderspensjon. Det anslås at det vil være behov for om lag 18 000 nyansettelser bare for å erstatte disse.

–Bunnen i antall oljeansatte ble nådd i mars 2018, og siden har det vært vekst, sier Atle Blomgren, en av forskerne bak rapporten.

Antallet netto nyansettelser anslås å variere fra 6 000 til 10 000, alt etter om det vil bli ytterligere effektiviseringer i bruken av arbeidskraft

–Dersom det ikke gjøres nye, store funn, vil det bli fall i netto nyansettelser fra 2022 og utover, men fallet dempes av stadig flere felt i drift og av tiltakende eksport av utstyr og tjenester. Brutto rekruttering vil imidlertid være høy på grunn av den stadig økende andelen oljearbeidere som nærmer seg pensjonsalderen, sier Blomgren.