Iris25

Oljenæringen trenger folk igjen

Fra 2018 til 2022 vil det bli behov for mellom 24-28 000 nye ansettelser i oljenæringen viser nye tall fra NORCE.

Studien er utført av NORCE på vegne av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

I rapporten har NORCE har sett på behovet for arbeidskraft i olje- og gassindustrien i tidsrommet 2018-2022, og konkluderer med at det blir en kraftig økning i antall nyansettelser de kommende årene, skriver Norsk olje & gass på sine nettsider.

I 2016 gjorde IRIS et lignende studium. (IRIS ble i 2018 fusjonert inn i forskningskonsernet NORCE og blir i løpet av året integrert i NORCE). Konklusjonen den gang var at det ville være et behov for brutto 22 000 nyansettelser i tidsrommet 2014-2020.

I den oppdaterte studien ser NORCE frem mot 2022. Ifølge studien har nærmere 48 000 arbeidsplasser i direkte petroleumsbasert virksomhet forsvunnet i de krevende årene som har vært i olje- og gassnæringen. Enkelte av disse skal erstattes. Samtidig har bransjen behov for å ansette nye etter ansatte som går av ved naturlig avgang, som blant annet alderspensjon. Det anslås at det vil være behov for om lag 18 000 nyansettelser bare for å erstatte disse.

–Bunnen i antall oljeansatte ble nådd i mars 2018, og siden har det vært vekst, sier Atle Blomgren, en av forskerne bak rapporten.

Antallet netto nyansettelser anslås å variere fra 6 000 til 10 000, alt etter om det vil bli ytterligere effektiviseringer i bruken av arbeidskraft

–Dersom det ikke gjøres nye, store funn, vil det bli fall i netto nyansettelser fra 2022 og utover, men fallet dempes av stadig flere felt i drift og av tiltakende eksport av utstyr og tjenester. Brutto rekruttering vil imidlertid være høy på grunn av den stadig økende andelen oljearbeidere som nærmer seg pensjonsalderen, sier Blomgren.

Relaterte personer

Atle Blomgren
Seniorforsker IRIS - NORCE

Aktuelt

Bodoe snn
18. jun. 2019

Dette tror næringslivslederne om framtiden i nord

Vossolaks barlaup
07. jun. 2019

Derfor er det fortsatt håp for Vossolaksen

Sigurd handeland 1
03. jun. 2019

Storprosjekt for bærekraftig sjømatproduksjon

COLOURBOX31293061
30. mai 2019

Unge med spiseforstyrrelser sitter mer stille

Strekke ut en hånd
28. mai 2019

Ansatte i skolen trenger mer kunnskap om selvmord