Unge enslige flyktninger: Fokus på mestring og ressurser er nødvendig

Enslige mindreårige flyktninger har sammensatte behov, og rundt halvparten av dem beskriver symptomer tilsvarende posttraumatisk stresslidelse, viser ny rapport.

Sist oppdatert: 3. okt. 2019
Publisert 3. okt. 2019
Rapport flyktninger2
Forsker Ingrid Kvestad (t.h) i RKBU Vest, NORCE overrekker rapporten til etatsdirektør Alette Hilton Knudsen i Bergen kommune. (Foto: Andreas R. Graven)

Unge flyktninger som lever i Norge uten sin biologiske familie, skårer høyere på psykiske helseproblemer enn andre ungdommer her i landet.

Samtidig er det flere positive funn i den nye rapporten, som har tittelen «Veien til selvstendighet».

Bildet av den sårbare gruppen er sammensatt - og på ingen måte helsvart:

Mange av flyktningene forteller for eksempel at de trives bra på skolen, og at de følger opp skoletilbudet sitt, viser funn. Samtidig er ungdommene også veldig fornøyd med arbeidet til barneverntjenesten.

Den nye rapporten er utført av RKBU Vest i NORCE, som et prosjekt i Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger i Bergen kommune.

Rapporten «Veien til selvstendighet»

Klikk her for å lese

Torsdag 3. oktober fikk etatsdirektør Alette Hilton Knudsen i kommunen overrakt rapporten av forsker og prosjektleder Ingrid Kvestad i RKBU Vest. Forsker Tormod Bøe ved Universitetet i Bergen er medforfatter.

Viktig aktør og støttespiller

Rapporten viser at enslige mindreårige flyktninger ofte har kontakt med barnevernet. Her henvender de seg når de trenger råd - og de har mange av sine sosiale relasjoner og aktiviteter tilknyttet tjenesten.

Barneverntjenesten er rett og slett en viktig aktør og støttespiller i de enslige mindreårige flyktningenes liv.

I alt 81 enslige mindreårige flyktninger i Bergen har vært med på den omfattende spørreundersøkelsen som rapporten bygger på.

I praksis er «Veien til Selvstendighet» et storstilt brukermedvirkningsprosjekt, forteller forsker Ingrid Kvestad:

– Flyktningene har blitt invitert til å gi tilbakemelding på bosettingsarbeidet i Bergen kommune, og om hvordan de har det i eget liv. Å be om slike tilbakemeldinger forplikter, vi fortsetter arbeidet med resultatene, sier Kvestad.

Krever mye ressurser og langsiktig tenkning

Rapporten understreker de enslige mindreåriges sammensatte behov, og at de trenger spesialiserte tjenester over tid:

«Arbeidet med gruppen krever ressurser og langsiktig tenkning for å sikre en god utvikling mot en selvstendig tilværelse i det norske samfunnet. I arbeidet med enslige mindreårige må en romme det sammensatte og komplekse i disse ungdommene sitt liv; med fokus på mestring og ressurser, og samtidig med oppmerksomhet på eventuelle belastninger og psykisk uhelse.»

Kvestad poengterer at det - for å lykkes i dette arbeidet - kreves spesialiserte tverrfaglige miljø med egen kompetanse på enslige mindreårige flyktninger som kan ivareta både de barnevernfaglige og flyktningefaglige perspektiver.

Rapporten «Veien til Selvstendighet» er blitt til etter et tett samarbeid mellom fagmiljøet ved Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger i Bergen kommune og RKBU Vest (Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unges Psykiske Helse og Barnevern).

Videre oppfølging av funnene i rapporten vil skje i et samarbeid mellom RKBU Vest, Barneverntjenesten i kommunen, og andre relevante samarbeidspartnere.

Mer om prosjektet her: https://www.norceresearch.no/prosjekter/665987