Norut fusjonerer med NORCE

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE. Målet med fusjonen er å styrke den samlede forskningsinnsatsen i Norge, og å øke forskningskraften inn mot bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i nord.

Når Norut i dag blir en del av NORCE, har konsernet 1000 ansatte på 10 lokaliteter i hele Norge, og en omsetning på omlag 1,3 milliarder kroner.

- Med denne utvidelsen vil vi også få en mer nasjonal rolle og styrket aktivitet i nordområdene, sier styreleder i NORCE Hans Olav Lindal.

Næringslivet og offentlige myndigheter i Nord-Norge får på sin side lettere tilgang til større forskningsressurser som supplerer den kompetansen som allerede finnes i landsdelen.

Forskningsinstituttet Norut har hatt kontorer i alle de tre nordligste fylkene, med hovedkontor i Tromsø. Ved virksomhetsoverdragelsen blir alle de 70 Norut-ansatte, som er fordelt på kontorer i Alta, Tromsø, Bardu og Bodø, med inn i det nye konsernet som har hovedkontor i Bergen.

Fire av forskningslederne i NORCE får kontorsted i Tromsø. Nasjonale aktiviteter knyttet til jordobservasjon, droner, arktiske bærekraftige samfunn og Barents Biocentre Lab vil bli ledet fra Tromsø-kontoret.

Dette er NORCE :

  • NORCE ble etablert 1.10.2018, gjennom en fusjon av fem forskningsinstitutt på Sør- og Vestlandet.
  • NORCE har hovedkontor i Bergen - men konsernet har betydelige aktivitet langs hele kysten: Alta, Tromsø, Bardu, Bodø, Haugesund, Randaberg, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.
  • NORCE har 1000 ansatte fra over 40 ulike nasjoner.
  • NORCE har 6 forskningsområder: Teknologi, Helse, Energi, Miljø, Klima og Samfunn.
  • NORCE omsetter for 1,3 milliarder NOK.
  • Styreleder: Hans Olav Lindal.
  • Administrerende direktør: Elisabeth Maråk Støle.

Se også: https://nordnorskdebatt.no/article/okt-forskningskraft-i-nord

Kontaktpersoner
NORCE: Administrerende direktør Elisabeth Maråk Støle, 911 53 735.
Norut: Tidl. administrerende direktør Erling Sandsdalen, 920 26 646.

Kronikk i Khrono.