Norsk droneteknologi til overvåking av Europas kyster

En rekke land får nytte av teknologien, som skal bidra til å overvåke oljeutslipp - og gjøre operasjoner sikrere og mer effektive.

Sist oppdatert: 27. feb. 2020
Publisert 7. mar. 2019
Drone Olje Overvaking
De fire neste årene skal NORCE levere beslutningsstøtteverktøy for droner til EU. Droneteknologien skal gi mannskapet ombord på kystvaktfartøy langs Europas kyster bedre oversikt, og gjøre operasjoner sikrere og mer effektive. Her testes systemet i Tromsø.

Kystverkets oljevernfartøy «OV Bøkfjord» ligger i Tromsøsundet, ikke langt fra det maritime sikkerhetssenteret Arcos nord på Tromsøya.

Ute på kaia styrer en dronepilot det lille quadcopteret Lockheed Martin Indago. Dronen er utstyrt med avansert overvåknings- og kommunikasjonsutstyr, og strømmer video av et oljesøl i sundet direkte til et operasjonsrom på land.

Informasjonen fra dronen gir operasjonsledelsen en helt annen oversikt over omfanget av oljesølet enn det som ville vært mulig via muntlig informasjon fra skipsbroen.

På skjermen kan de involverte i operasjonen studere kartrefererte data som gir et samlet bilde av omfanget av oljesølet, og kommunisere tilbake hva de vil at dronen skal ta en nærmere kikk på. Datastrømmen tidskodes og lagres slik at detaljer kan analyseres seinere.

Grunnlag for gode beslutninger

- Det er titusenvis av droneoperatører i Europa. Det unike som vi kan levere, er beslutningsstøtteverktøyet Nlive, som indekserer, georefererer og presenterer data fra dronen i sanntid, forteller flyoperativ leder i Norut Nils Håheim-Saers.

Denne kjølige og vindfulle februardagen er det heldigvis bare øvelse. En øvelse som skal vise European Maritime Safety Agency (EMSA) at de valgte rett, når de valgte Nordic Unmanned i Sandnes og Norut i Tromsø til å levere droneteknologi til EU sin kystvaktflåte.

Øvelsen i Tromsøsundet bekreftet at systemene jobbet sammen slik de skulle og at data ble presentert riktig. Allerede denne uka reiser et team fra Nordic Unmanned og Norut til Brest i Frankrike for å installere utstyret på det første av ti fartøyer som European Maritime Safety Agency bruker til overvåkning av oljesøl.

Overvåker oljesøl, fiskeri og landegrenser

Snart fusjonerer Norut med forskningskonsernet NORCE. Oppdraget går ut på at Nordic Unmanned og NORCE skal levere sanntids datastrømming fra droner som er plassert om bord på EU sine fartøy for oljevern, fiskeri og grenseovervåkning. Fartøyene er stasjonert langs hele kysten av Europa.

Beslutningsstøtteverktøyet Nlive er utviklet av forskningsmiljøet i Tromsø. Både kommunikasjonssystem og datastrømming er grundig testet i ulike prosjekter under røffe arktiske forhold.

Nå står Europas kyster for tur.

Norskutviklet teknologi

En rekke land får nytte av teknologien som er utviklet langs kysten lengst nord. I løpet av 2019 vil Nordic Unmanned bli droneoperatør i alle EU sine kyststater. De samlede leveransene fra Norge til European Maritime Safety Agency utgjør 25 millioner kroner over fire år.

Emsa Kart
Kartet viser hvor European Maritime Safety Agency sine kystvaktfartøy er stasjonert. Illustrasjon: EMSA.

- Et konkurransedyktig norsk droneselskap velger nordnorsk droneteknologi for oppdrag over hele Europa, oppsummerer Nils Håheim-Saers.

Leder for avdelingen for droner og autonome systemer i NORCE, Rune Storvold, supplerer:

- Investering i forskning og teknologiutvikling gjør at vi i Norge vinner konkurransen om krevende oppdrag utenfor egne landegrenser. Det viser at det lønner seg med langsiktig oppbygging av, og investering i, teknologiutvikling.

- Vi i Norge må fortsette å tenke smart, og benytte oss av våre teknologiske og geografiske fortrinn når det gjelder droneteknologi, konkluderer Storvold.


Se video fra en tidligere oljesøl-øvelse:
Oil spill exercise monitored by drones

Se hvordan Nlive fungerer
: Real-time detection of sea ice and ice bergs using drones


Les mer:

Ny millionkontrakt til Nordic Unmanned

Drones for emissions monitoring