Nordisk pris for allmennmedisinsk forskning til Bergen

Magda og Svend Aage Aage Friederichs Mindelegat 2019 gikk til Guri Rørtveit for hennes innsats i nordisk allmennmedisinsk forskning

Sist oppdatert: 24. jun. 2019

Magda og Svend Aage Aage Friederichs Mindelegat er en nordisk forskningspris som annethvert år utdeles til en forsker som har gjort en særlig innsats. På nordisk kongress i allmennmedisin i Ålborg i juni fikk Guri Rørtveit fra Allmennmedisinsk forskningsenhet/NORCE og Institutt for global helse og samfunnsmedisin/UiB denne prestisjetunge prisen for sin mangeårige innsats av høy kvalitet som har satt mange viktige og synlige spor.

Rørtveits forskning om kvinnehelse (bekkenbunnssykdommer) og infeksjoner (Giardia) er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Som den første forskningsleder ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen bygget hun opp et sterkt forskningsmiljø og har fra 2016 vært leder for Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Rørtveit har vært nasjonal redaktør for Scandinavian Journal of Primary Health Care i en årrekke. De siste årene har hun vært initiativtaker og prosjektleder for et omfattende nasjonalt forskningsnettverk for allmennmedisin, en enestående infrastruktur som vil kunne levere data for pasientnær forskning av høyeste kvalitet.