Nordisk pris for allmennmedisinsk forskning til Bergen

Magda og Svend Aage Aage Friederichs Mindelegat 2019 gikk til Guri Rørtveit for hennes innsats i nordisk allmennmedisinsk forskning

Sist oppdatert: 24. jun. 2019

Magda og Svend Aage Aage Friederichs Mindelegat er en nordisk forskningspris som annethvert år utdeles til en forsker som har gjort en særlig innsats. På nordisk kongress i allmennmedisin i Ålborg i juni fikk Guri Rørtveit fra Allmennmedisinsk forskningsenhet/NORCE og Institutt for global helse og samfunnsmedisin/UiB denne prestisjetunge prisen for sin mangeårige innsats av høy kvalitet som har satt mange viktige og synlige spor.

Rørtveits forskning om kvinnehelse (bekkenbunnssykdommer) og infeksjoner (Giardia) er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Som den første forskningsleder ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen bygget hun opp et sterkt forskningsmiljø og har fra 2016 vært leder for Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Rørtveit har vært nasjonal redaktør for Scandinavian Journal of Primary Health Care i en årrekke. De siste årene har hun vært initiativtaker og prosjektleder for et omfattende nasjonalt forskningsnettverk for allmennmedisin, en enestående infrastruktur som vil kunne levere data for pasientnær forskning av høyeste kvalitet.

Relaterte personer

Guri Rørtveit
Guri Rørtveit