NORCE styrker sin regionsatsing

NORCE har nylig utpekt regionansvarlige i alle sine regioner for å styrke samarbeidet med nåværende og nye samarbeidspartnere i regionene. De nye regionansvarlige er Siren M. Neset (Agder), Oddvar Skjæveland (Rogaland), Torleif Lothe (Haugaland og Sunnhordland), Stian Anfinsen (Vestland) og Rune Storvold (Nord).

Sist oppdatert: 4. okt. 2021

- Dette er en rolle som er etterspurt fra omgivelsene. Den vil sikre lokal forankring og at hver region har et tydelig kontaktpunkt i NORCE, sier administrerende direktør Kristin Wallevik.

Norce Kristin Wallevik Foto Thor Brødreskift 1220x680
Administrerende direktør Kristin Wallevik. Foto: NORCE/Thor Brødreskift.

- Vårt mål er å styrke NORCE sin posisjon regionalt og sørge for at hele fagporteføljen blir løftet fram i møte med beslutningstagere og samarbeidspartnere, slik at NORCE blir en naturlig samarbeidspartner i framtidige prosjekt, sier Wallevik.

Bindeledd mellom regionale aktører og forskningsmiljøene

De nye regionansvarlige skal bidra til at nye og eksisterende samarbeidspartnere kommer i kontakt med aktuelle forskningsmiljø i NORCE:

- Vår oppgave er å sørge for at regionale aktører og våre forskningsmiljø finner sammen, og også å hjelpe dem med å etablere forpliktende samarbeid som sikrer hver region den nye kunnskapen, teknologien eller kunnskapsgrunnlaget som etterspørres, sier regionansvarlig i Rogaland, sier regionansvarlig Oddvar Skjæveland.

Oddvar Skjæveland 2 Foto NORCE 1220x815
Regionansvarlig for NORCE i Rogaland, Oddvar Skjæveland. Foto: NORCE/Stian Skjerping.

Rollen innebærer blant annet å sørge for at forskningsmiljøene er representerte i relevante fora i den enkelte region, og å være en døråpner mellom NORCE sine forskningsmiljøer og behovene som bedrifter, kommuner, fylke eller andre virksomheter har.

- Vi er allerede til stede med våre forskningsmiljø i mange viktige fora i regionene, men jeg tror også at det er et stort potensial for økt samarbeid og deltagelse, sier Skjæveland.

Fellesbilde regionansvarlige 1280x780
Fem nye regionansvarlige i NORCE, fv: Rune Storvold(Nord), Siren M Neset(Agder), Torleif Lothe(Haugaland og Sunnhordland), Oddvar Skjæveland(Rogaland) og Stian Anfinsen(Vestland). Foto: NORCE/Stian Skjerping.