NORCE skal lede ny satsning på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Forskningsrådet innvilger prosjektet med et totalbudsjett på 44 millioner til å stimulere konkrete tiltak og styrke Vestlandets grønne konkurransekraft. 

Sist oppdatert: 16. des. 2021
Publisert 16. des. 2021
Dokken Bjerge Kleivdal foto NORCE Rune Rolvsjord 8891
​Fra venstre: Avdelingsdirektør Klima og miljø, Trond Dokken, forskningsleder Gro Bjerga og konserndirektør Klima og miljø, Hans Kleivdal. Foto: Rune Rolvsjord

Økt resirkulering av ressurser, reduksjon av CO2-utslipp fra oppdrett og flere biogassanlegg. Det stilles stadig strengere krav til bærekraft, men ofte blir ikke løsningene innen sirkulær bioøkonomi overført til næringslivets hverdag. Det skal forskere i NORCE være med på å endre.

- Redusere råvarer gjennom resirkulering og gjenbruk av organisk avfall er ett eksempel. Slik bevarer vi ressursene i et kretsløp lengre. Et bidrag til marin sektor kunne være redusert fotavtrykk fra fôr, som i dag utgjør 77% av karbonavtrykket ved oppdrett av laks og ørret, sier forskningsleder i NORCE Gro Bjerga, som tok initiativ til prosjektet sammen med konserndirektør Klima og miljø i NORCE, Hans Kleivdal.

Konkret skal det bygges opp en regional kompetanseplattform for sirkulær nyskaping og samspill mellom forskning, næringsliv, offentlig sektor og utdanning. Aktørene blir del av et større nettverk som skal øke kompetanse på sirkulær bioøkonomi i næringslivet, samt stimulere til økt tverrfaglig samarbeid.  

- Vi ser fram til et tett samarbeid med næringslivet og til å bidra med vår forskningskompetanse for å gi ny kunnskap om hvordan vi sammen kan styrke Vestlandets grønne konkurransekraft. Lykkes vi med dette, kan det gi betydelige effekter, sier Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE.

Norce Kristin Wallevik Foto Thor Brødreskift 5
Administrerende direktør i NORCE, Kristin Wallevik, ser fram til samarbeidet med næringslivet rundt sirkulær bioøkonomi (

Photo: Thor Brødreskift

)

NORCE har med seg UiB og UiS på forsknings- og undervisningssiden samt et bredt spekter med næringslivspartnere, klynger og fasilitatorer. I tillegg støttes prosjektet av Rogaland og Vestland fylkeskommuner. 

- Vi vil blant annet involvere næringsliv i undervisning i bioteknologi, bærekraft og innovasjon i en sirkulær kontekst og slik heve kompetansen i næringene. Samtidig skal de involverte forskningsinstituttene utvikle bedre fagkompetanse og overføre metodikk og teknologi til næringslivet, forteller Bjerga. 


Prosjektet løper etter planen frem til 2028.

Samarbeidspartnere i prosjektet:
- Biomasseleverandører: Ragn Sells Havbruk, Fiskå Mølle

- Bedrifter med muliggjørende bioøkonomisk teknologi: Renevo, Agri-E, FishGlobe, Gas2Feed

- Produksjonsaktører: Prototech, Grieg, Cargill, Arctic Seaweed

- Klynger, næringsallianser og interesseorganisasjoner: Blue Planet, Stiim Aqua Cluster, Sitep, Risavika Bioproduction, Industriutvikling Vest, NCE Seafood Innovation Cluster, Bergen Næringsråd, Ocean Innovation Norwegian Katapult, Næringsforeningen i Stavanger, Klimapartner Vestland

- Fasilitatorer og europeiske nettverk (underleverandørene): EY, Natural State, Nordic Circular Hotspot, Holland Circular Hotspot, Circular Biobased Delta