NORCE satser på virtuelle samfunn som kan forutsi folks reaksjon på politiske tiltak

Center for Modeling Social Systems (CMSS) blir en selvstendig forskningsgruppe i NORCE. Gruppen bruker kunstig intelligens til å forutsi hvordan individer og samfunn forstår og reagerer på ulike tiltak og hendelser som for eksempel Covid-19 eller en naturkatastrofe. Målet er å gi politikere og andre beslutningstakere en måte å eksperimentere med ulike virkemidler for å løse samfunnsutfordringene.

Sist oppdatert: 27. jan. 2022
Publisert 11. jan. 2022

Transport er den største klimasynder i Norge. Fly, biler og annen fossil transport står for 31 prosent av klimagassutslippene. Hvis politikere og andre beslutningstakere ønsker mer bærekraftig transport, kan NORCE-forskerne i en virtuell versjon av det norske samfunnet, eksperimentere ved for eksempel å gi flere ressurser til kollektiv transport eller heve avgiftene på fly og fossilbil. Etterpå kan forskerne se hvordan individer og samfunnet reagerer på disse tiltakene.

- Med våre virtuelle simuleringer av samfunnet kan vi forstå konsekvensene av ulike tiltak bedre. Vi kan forutsi hvordan individer og samfunn forstår og reagerer på de ulike tiltakene eller hendelsene, og dette kan være et veldig nyttig redskap for politikere og andre beslutningstakere, sier Roger Normann, som er sjefsforsker i NORCE og leder av CMSS-gruppen.

Modellene kan for eksempel også simulere hva klimaforandringer gjør ved individers og samfunnets lyst på mer bærekraftig transport.

- Vi er spesielt opptatt av å bruke modellene til å analysere kompliserte samfunnsutfordringer som kan hjelpe politikere med å finne tiltak som kan løse utfordringer som klima, integrasjon av immigranter, feilinformasjon eller bærekraftig transport.

Voksende forskningsfelt

Center for Modeling Social Systems (CMSS) består av fire forskere, som alle jobber på NORCE sitt kontor i Kristiansand. Gruppen har en unik ekspertise innen sosial simulering ved bruk av agent-based modelling og social forecasting, og i tillegg har de et stort nettverk av norske og internasjonale bidragsytere.

- Akkurat nå jobber vi for eksempel med et prosjekt der vi forsøker å forstå hvordan individer og samfunnet reagerer på COVID-19, samt hvilken rolle sosiale media spiller for angsten for korona, forteller Roger Normann.

Å forutsi hvordan individer og samfunn forstår og reagerer på ulike hendelser er stadig ett niche-forskningsfelt, men det har store perspektiver, mener avdelingsdirektør i NORCE Helse og samfunn, Jon Harald Kaspersen.

- Dette blir et voksende forskningsfelt i fremover og jeg er utrolig fornøyd med at vi i NORCE har fire fremragende forskere innen dette feltet. Modellene de bruker er blant annet anvendbar i EU-prosjekter og jeg er sikker på, at dette er noe som vil få mer oppmerksomhet i årene som kommer, sier han.

Forskningsgruppen Center for Modeling Social Systems består utenom leder Roger Normann av Forsker I, F. LeRon Shults samt Ivan Puga Gonzales og Patrycja Antosz, begge Forsker II.