NORCE-prosjekter skal løse utfordringer i samfunnet og næringslivet

Forskningsrådet støtter prosjekter som skal bidra til å løse utfordringer i samfunnet og næringslivet. Bedre organisering av hjemmetjenester og bedre sårdiagnose og -behandling er formålet med to av prosjektene NORCE får støtte til.

Sist oppdatert: 24. jun. 2021
Publisert 23. jun. 2021
COLOURBOX3795893 lite
NORCE får midler fra Forskningsrådet til prosjekter som skal løse utfordringer innen temaene helse, fornyelse, hav, petroleum, energi, transport og lavutslipp. (

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

)

NORCE har fått innvilget to prosjekter som tar utgangspunkt i aktuelle omstillingsbehov i helse- og omsorgstjenestene. I tillegg har vi fått støtte til forskningsprosjekter innen hav, petroleum, energi, transport og lavutslipp.

Tilpasse seg eldrebølge

Mangel på sykepleiere, i tillegg til en kommende eldrebølge, får kommunene til å tenke nytt om organisering av hjemmetjenester. NORCE-forskere skal sammen med Bergen kommune og Bjørnafjorden kommune undersøke hvordan disse kommunene jobber med sine hjemmetjenester. Funnene blir grunnlag for ev. endringer, og det er kommunene selv som står for innovasjonsprosessen.

- Det kan være ulike behov i bydelene og kommunene. Men alle må tilpasse seg slik at de best mulig klarer å møte utfordringer som eldrebølgen, ressursmangel og større forventninger fra innbyggerne, forteller Olaug Øygarden, forsker i NORCE.

Det har vært viktig å gripe de faktiske utfordringene som helse- og omsorgstjenestene står overfor i dag. Det kan kun skje i samarbeid med aktørene i helse- og omsorgstjenestene.

Telemedisin i sårbehandling

NORCE-forskere skal også ta i bruk både telemedisin og ambulante team i behandling av eldre og sårbare grupper innenfor sårbehandling.

Sår er alltid et symptom på at noe er galt, men når de ikke gror, må man alltid undersøke hva årsaken kan være. Derfor er det viktig å stille en sårdiagnose og behandle årsaken til såret først. Sårdiagnosen er avgjørende for hvordan såret skal behandles og følges opp.

- Likevel er det et stort problem at så få pasienter har en sårdiagnose. Prosjektet vårt skal bidra til styrket sårkompetanse og pasientoppfølging i primærhelsetjenesten, og færre sykehusinnleggelser. Det skal også bidra til høyere livskvalitet for sårbare kronisk pasienter, og bedre samhandling på tvers av sektorer og nærhet til pasientene, forteller NORCE-forsker, Sindre Høyland.

Forskerne har jobbet sammen med samarbeidspartnerne i primær og spesialisthelsetjenesten i å utvikle disse to prosjektene.

- Forskerne våre har vært dyktige til å identifisere og analysere utfordringene, og utviklet opplegg og intervensjoner som skal prøve ut nye måter å organisere og yte omsorgs- og helsetjenester på. Prosjektene vil kunne gi gevinst i form av både bedre kvalitet og effektivitet i tjenestene både for brukerne av tjenestene og for tjenesteyterne i kommunene. Vi tror også at resultatene kan ha en spredningseffekt og gi bedre tjenester i hele landet, sier Ingrid Helgøy, konserndirektør i NORCE Samfunn.

NORCE fikk samlet innvilget søknader for rundt 74 millioner kroner innen temaene helse, fornyelse, hav, petroleum, energi, transport og lavutslipp:

  • Innovation in municipal home-based healthcare services
  • Exploring and redesigning a cross-sector outpatient wound management model comprising telemedicine and ambulatory wound care interventions
  • the SLudge Appraisal team – Developing a sUstainable value chaiN from tanK to product
  • Spatial patterns of PATHogen profiles in marine habitats and associations with active and fallow fish farms from eDNA sampling (PATHDNA)
  • Automated Well Monitoring and Control
  • Electrical Conditions in Submerged Arc Furnaces - Identification and Improvement

91 forskningsprosjekter skal møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Regjeringen finansierer gjennom Forskningsrådet nesten 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet.

Les pressemelding fra Forskningsrådet

God uttelling med 12 forskerprosjekter

NORCE har også fått innvilget 12 forskerprosjekter tøff konkurranse med over to tusen søkere. Fem av prosjektene er innen området helse og samfunn, som har fått spesielt godt uttelling, mens andre prosjekter eksempelvis handler om Grønlandsisen, CO2-lagring og 3D machine vision.

Hvert prosjekt kan maksimalt få 12 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet, heter det i en pressemelding.

– Ved å satse på de beste prosjektene i hele bredden av norsk forskning, bygger vi kompetanse og kapasitet til å håndtere både kjente og ukjente utfordringer. Vi vet ikke hvilke problemer vi vil stå overfor i fremtiden, men vi vet at kunnskap og solide forskningsmiljøer er avgjørende for hvordan vi møter nær sagt alle utfordringer vi har i dag, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Her er utdrag fra listen til Forskningsrådet, med alle de 12 prosjektene i NORCE som fikk støtte:

Forskerprosjekter oversikt web ny

Se den komplette listen for alle organisasjoner, over innvilgende søknader for forskerprosjekt, per 24. juni 2021